Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2016 13:12 XXIX/955/16 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Rudemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 13:10 XXIX/954/16 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Walczakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 13:08 XXIX/953/16 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Olichwerowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 13:05 XXIX/952/16 Uchwała w sprawie przyznania Zenonowi Okraszewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 13:03 XXIX/951/16 Uchwała w sprawie przyznania Rudolfowi Voglowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 12:55 XXIX/950/16 Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Suchodolskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 12:53 XXIX/949/16 Uchwała w sprawie przyznania Romanie Roškovej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 12:52 XXIX/948/16 Uchwała w sprawie przyznania Helenie Ogriščenkovej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 12:48 XXIX/947/16 Uchwała w sprawie przyznania Edwardowi Kostce Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 12:47 XXIX/946/16 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Hnatiukowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 12:46 XXIX/945/16 Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Folcie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 12:45 XXIX/944/16 Uchwała w sprawie przyznania Chórowi Stěnavan Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 12:44 XXIX/943/16 Uchwała w sprawie przyznania Dariuszowi Chojeckiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 12:43 XXIX/942/16 Uchwała w sprawie przyznania Mirosławie Briń Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 12:42 XXIX/941/16 Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 12:33 XXIX/940/16 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
30.12.2016 12:32 XXIX/939/16 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
30.12.2016 12:31 XXIX/938/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/440/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 12:29 XXIX/937/16 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Gminy Przemków do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą nr XXII/669/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
30.12.2016 12:26 XXIX/936/116 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Gminy Przemków do usunięcia naruszenia prawa dokonanego rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
30.12.2016 09:13 XXIX/935/16 Uchwała w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 wraz z załącznikiem w postaci Planu inwestycyjnego
30.12.2016 08:56 XXIX/934/16 Uchwała w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 wraz z załącznikiem w postaci Planu inwestycyjnego
30.12.2016 08:54 XXIX/933/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
30.12.2016 08:29 XXIX/932/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Boguszów-Gorce
30.12.2016 08:25 XXIX/931/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Walim
30.12.2016 08:23 XXIX/930/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/946/13 w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Ginekologiczno – Położniczemu im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
30.12.2016 08:22 XXIX/929/16 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi
30.12.2016 08:21 XXIX/928/16 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Pogotowiu Ratunkowym w Wałbrzychu
30.12.2016 08:19 XXIX/927/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
28.12.2016 15:13 XXIX/926/16 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

1 2 3 4 5 6 następna