Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2016 09:23 XXVII/66 Uchwała w sprawie przyznania Halinie Szymczyk Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:21 XXVII/67 Uchwała w sprawie przyznania Franciszkowi Skibickiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
29.09.2016 07:50 Wniosek o zmianę porządku obrad XXV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie punktu Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie kradzieży mienia znacznej wartości na szkodę Województwa Dolnośląskiego - Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
29.09.2016 07:47 XXV/63 Wniosek o zmianę porządku obrad XXV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:58 XXV/62 Uchwała w sprawie przyznania Dariuszowi Kurowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:57 XXV/61 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Timowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:57 XXV/60 Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Marczewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:56 XXV/59 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Gębarowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:55 XXV/58 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Kasprzykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:54 XXV/57 Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Sułkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:53 XXV/56 Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Malinowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:52 XXV/55 Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Fornalskiej-Chruściel Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:51 XXV/54 Uchwała w sprawie przyznania Bożenie Ziemiańskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:50 XXV/53 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Jagielaszkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:49 XXV/52 Uchwała w sprawie przyznania Mariuszowi Rzepeckiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:48 XXV/51 Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Kopaniarzowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:45 XXV/50 Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Bajdzie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:44 XXV/49 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławie Żukowskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:43 XXV/48 Uchwała w sprawie przyznania Stefanowi Arczyńskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:42 XXV/47 Uchwała w sprawie przyznania Jolancie Żmurko-Kurzak Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:41 XXV/46 Uchwała w sprawie przyznania Wincentemu Mazurcowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:40 XXV/45 Uchwała w sprawie przyznania Annie Stochmal Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:39 XXV/44 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Czyszczoniowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:38 XXV/43 Uchwała w sprawie przyznania Zespołowi Ludowemu DYSZEL Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 14:34 XXV/42 Uchwała w sprawie przyznania Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.09.2016 13:42 XXV/41 Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi
28.09.2016 13:39 XXV/40 Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO profesorowi Janowi Miodkowi
28.09.2016 12:01 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a droga wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"
28.09.2016 11:58 XXV/39 wniosek o zmianę porządku obrad XXV sesji i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 335 kategorii drogi wojewódzkiej
22.09.2016 13:44 XXV Sesja Porządek obrad

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna