Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2016 15:04 XXVII/36 Uchwała w sprawie przyznania Mieczysławowi Piotrowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 15:02 XXVII/37 Uchwała w sprawie przyznania Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 15:01 XXVII/38 Uchwała w sprawie przyznania Sławomirowi Wawrzyńczukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 14:56 XXVII/39 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Blachowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 14:55 XXVII/40 Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Zagożdżonowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 14:53 XXVII/41 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Chorągwickiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 14:51 XXVII/42 Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Jurkiewiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 14:44 XXVII/43 Uchwała w sprawie przyznania Bożenie Kończak Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 14:42 XXVII/44 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Kowalikowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 14:40 XXVII/45 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Kozłowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 14:38 XXVII/46 Uchwała w sprawie przyznania Franciszkowi Lesickiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 14:37 XXVII/47 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Chadżemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 14:36 XXVII/48 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Dyli Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 14:35 XXVII/49 Uchwała w sprawie przyznania Krystynie Juszkiewicz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 14:33 XXVII/50 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Kulpińskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 10:06 XXVII/51 Uchwała w sprawie przyznania Włodzimierzowi Perliceuszowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:49 XXVII/52 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Sinkuciowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:48 XXVII/53 Uchwała w sprawie przyznania Romanowi Karpiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:47 XXVII/54 Uchwała w sprawie przyznania Krystynie Kijewskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:46 XXVII/55 Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Nowakowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:37 XXVII/56 Uchwała w sprawie przyznania Halinie Możdżyńskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:36 XXVII/57 Uchwała w sprawie przyznania Mirosławowi Zbieroniowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:31 XXVII/58 Uchwała w sprawie przyznania Czesławowi Grzelczakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:30 XXVII/59 Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Królak – Olejnik Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:29 XXVII/60 Uchwała w sprawie przyznania Jadwidze Raziuk Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:28 XXVII/61 Uchwała w sprawie przyznania Annie Ziętek – Fideckiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:27 XXVII/62 Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Biardzkiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:26 XXVII/63 Uchwała w sprawie przyznania Romualdowi Jankowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:25 XXVII/64 Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Gwieździe Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 09:24 XXVII/65 Uchwała w sprawie przyznania Władysławowi Kuźmiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna