Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2016 17:08 XXVII/9 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żarów
20.10.2016 17:06 XXVII/10 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przemków
20.10.2016 17:05 XXVII/11 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wleń
20.10.2016 17:02 XXVII/12 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bielawa
20.10.2016 17:01 XXVII/13 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Ruda
20.10.2016 16:51 XXVII/14 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubin
20.10.2016 16:49 XXVII/15 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Wińsko
20.10.2016 16:48 XXVII/16 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Jordanów Śląski
20.10.2016 16:47 XXVII/17 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Złotoryja na zakup lokali dla pogorzelców
20.10.2016 16:45 XXVII/18 Uchwała w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
20.10.2016 16:43 XXVII/19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Stronie Śląskie darowizny nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 42 i 43, stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 16:41 XXVII/20 Uchwała w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej ograniczania niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego
21.10.2016 10:16 XXVII/72 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Wrocław realizacji zadania własnego Województwa Dolnośląskiego z zakresu promocji województwa
20.10.2016 16:40 XXVII/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/440/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 16:37 XXVII/22 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
20.10.2016 16:36 XXVII/68 Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
20.10.2016 16:34 XXVII/69 Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wybranych jednostek kultury, podlegających Samorządowi Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 16:33 XXVII/70 Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2017 Rokiem Reformacji
20.10.2016 15:59 XXVII/24 Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiej Izbie Turystyki Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 15:58 XXVII/25 Uchwała w sprawie przyznania Polskiemu Związkowi Działkowców Stowarzyszeniu Ogrodowemu – Okręg we Wrocławiu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 15:56 XXVII/26 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Łuszczkiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 15:55 XXVII/27 Uchwała w sprawie przyznania Helmutowi Dohnalkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 15:52 XXVII/28 Uchwała w sprawie przyznania Wiktorowi Worono Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 15:51 XXVII/29 Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Perczyńskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 15:48 XXVII/30 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Widle Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 15:47 XXVII/31 Uchwała w sprawie przyznania Marcinowi Zajączkowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 15:30 XXVII/32 Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Pobrotynowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 15:27 XXVII/33 Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Kowalikowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 15:24 XXVII/34 Uchwała w sprawie przyznania Sławomirowi Suchockiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.10.2016 15:19 XXVII/35 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Baryłce Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna