Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2016 13:49 XXIX/22 Uchwała w sprawie przyznania Edwardowi Kostce Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
15.12.2016 13:47 XXIX/23 Uchwała w sprawie przyznania Helenie Ogriščenkovej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
15.12.2016 13:41 XXIX/24 Uchwała w sprawie przyznania Romanie Roškovej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
15.12.2016 13:39 XXIX/25 Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Suchodolskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
15.12.2016 13:37 XXIX/26 Uchwała w sprawie przyznania Rudolfowi Voglowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
15.12.2016 13:36 XXIX/28 Uchwała w sprawie przyznania Zenonowi Okraszewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
15.12.2016 13:33 XXIX/29 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Olichwerowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
15.12.2016 13:00 XXIX/30 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Walczakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
15.12.2016 12:57 XXIX/31 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Rudemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
25.11.2016 09:06 Uzasadnienie do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie rozpatrzenia wezwania stowarzyszenia "PROFUTURO" do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą nr XXVII/839/16 SWD z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
24.11.2016 13:09 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXVIII Sesji uchwał w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
24.11.2016 13:21 XXVIII/22 Uchwała w sprawie przyznania Karkonoskiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
24.11.2016 13:19 XXVIII/23 Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
24.11.2016 13:18 XXVIII/24 Uchwała w sprawie przyznania Cechowi Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
24.11.2016 13:16 XXVIII/25 Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Paterowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
24.11.2016 13:15 XXVIII/26 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Zielińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
24.11.2016 13:14 XXVIII/27 Uchwała w sprawie przyznania Agacie Sikorze Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
24.11.2016 13:13 XXVIII/28 Uchwała w sprawie przyznania Bogusławowi Michnikowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
24.11.2016 12:05 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie
24.11.2016 11:14 XXVIII/21 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXVIII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 listopada 2016 roku punktu dotyczącego uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
24.11.2016 08:49 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2017 Rokiem Reformacji
22.11.2016 09:47 Wniosek o zmianę porządku obrad XXVIII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania stowarzyszenia "PRO FUTURO" do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą nr XXVII/839/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
18.11.2016 13:21 XXVIII Sesja Porządek obrad
17.11.2016 15:56 XXVII/70 Drugie czytanie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2017 Rokiem Reformacji
18.11.2016 08:59 XXVIII/1 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie „Zawodowy Dolny Śląsk”
18.11.2016 08:57 XXVIII/2 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok
18.11.2016 08:54 XXVIII/3 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu
18.11.2016 08:52 XXVIII/4 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim w sprawie przyjęcia powierzanego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej (Wrocław) – Legnica – Żary – Tuplice – Granica Państwa
18.11.2016 08:51 XXVIII/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
18.11.2016 08:48 XXVIII/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna