Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2016 15:02 Uchwała Nr 3208/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 676/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIW dla IZ RPO WD na lata 2014-2020).
02.01.2017 10:22 Uchwała Nr 3207/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1809/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
02.01.2017 10:17 Uchwała Nr 3206/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla Województwa Dolnośląskiego oraz regulującej zasady współpracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (IP RPO WD) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Edukacji i Nauki, jako Beneficjenta w zakresie realizacji Projektu pt. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" w ramach Poddziałania 9.1.1 "Aktywna Integracja - konkursy horyzontalne", Działania 9.1 "Aktywna integracja", Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
02.01.2017 10:13 Uchwała Nr 3205/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej oraz regulującej zasady współpracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (IP RPO WD) oraz Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, jako Beneficjenta w zakresie realizacji Projektu pt. „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w ramach Działania 9.4 „Wspieranie gospodarki społecznej”, Osi Priorytetowej 9 „Włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
29.12.2016 15:01 Uchwała Nr 3204/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego.
29.12.2016 15:01 Uchwała Nr 3203/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego.
29.12.2016 15:00 Uchwała Nr 3202/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i inne lokale wykorzystywane na cele mieszkaniowe stanowiące własność Województwa Dolnośląskiego położone na terenie gminy Wołów.
29.12.2016 14:59 Uchwała Nr 3201/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i inne lokale wykorzystywane na cele mieszkaniowe stanowiące własność Województwa Dolnośląskiego położone na terenie gminy Olszyna.
29.12.2016 14:58 Uchwała Nr 3200/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i inne lokale wykorzystywane na cele mieszkaniowe stanowiące własność Województwa Dolnośląskiego położone na terenie gminy Kowary.
11.01.2017 11:31 Uchwała Nr 3199/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu na wynajem pomieszczeń kuchni szpitalnej
29.12.2016 14:57 Uchwała Nr 3198/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu na bezprzetargowy wynajem pomieszczeń.
29.12.2016 14:56 Uchwała Nr 3197/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
29.12.2016 14:55 Uchwała Nr 3196/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1906/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2016.
02.01.2017 10:06 Uchwała Nr 3195/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na realizację zadania pn. "Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
02.01.2017 10:02 Uchwała Nr 3194/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
29.12.2016 14:54 Uchwała Nr 3193/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych uczelniom wyższym z siedzibą na terenie Województwa Dolnośląskiego.
29.12.2016 14:54 Uchwała Nr 3192/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2017 r.
29.12.2016 14:53 Uchwała Nr 3191/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Lochowi - Dyrektorowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
29.12.2016 14:52 Uchwała Nr 3190/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
29.12.2016 14:50 Uchwała Nr 3189/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej w sprawie realizacji zadania pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa).
29.12.2016 14:49 Uchwała Nr 3188/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie ROD "PARTYNICE" we Wrocławiu w sprawie realizacji zadania pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)".
29.12.2016 14:47 Uchwała Nr 3187/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Ślęza, Gmina Kobierzyce w sprawie realizacji zadania pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)".
03.01.2017 16:25 Uchwała Nr 3186/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody w głosowaniu pisemnym na zawarcie umowy przez spółkę "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
03.01.2017 16:24 Uchwała Nr 3185/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1962/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku na realizację zadania pn.: "Modernizacja stacjonarnej opieki pulmonologicznej - Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu"
03.01.2017 16:24 Uchwała Nr 3184/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
30.12.2016 14:45 Uchwała Nr 3183/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektów Instytucji Zarządzającej RPO, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz podmiotów zaangażowanych w realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
03.01.2017 16:23 Uchwała Nr 3182/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
20.12.2016 12:25 Uchwała Nr 3181/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I kwartał 2017 r.
20.12.2016 12:24 Uchwała Nr 3180/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2762/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2016 r.
20.12.2016 12:23 Uchwała Nr 3179/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna