Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2015 13:55 XXVI/302/2004 w sprawie zatwierdzenia :Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004” zawartego dnia 29 kwietnia 2004 roku pomiędzy Radą Ministrów i Samorządem Województwa Dolnośląskiego
15.09.2015 13:54 XXV/301/2004 w sprawie wstąpienia Henryka Andrzeja Kuriaty na miejsce radnego Jana Żukowskiego
15.09.2015 13:32 XXIV/299/2004 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Żukowskiego
15.09.2015 13:32 XXIV/300/2004 w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wyborów do Parlamentu Europejskiego
15.09.2015 13:31 XXIV/297/2004 w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
15.09.2015 13:31 XXIV/298/2004 w sprawie zmian w składzie Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
15.09.2015 13:30 XXIV/296/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/217/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004
15.09.2015 13:28 XXIV/294/2004 w sprawie wskazania organu zatwierdzającego sprawozdania finansowe sporządzane przez wojewódzkie osoby prawne
15.09.2015 13:28 XXIV/295/2004 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2004
15.09.2015 13:27 XXIV/292/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/252/ 2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
15.09.2015 13:27 XXIV/293/2004 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinków byłej drogi krajowej nr 8
15.09.2015 13:26 XXIV/290/2004 w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
15.09.2015 13:26 XXIV/291/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu zatwierdzonego uchwałą Nr VII/47/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 1999 roku ze zmianami
15.09.2015 13:25 XXIV/288/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/425/2000 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2000 roku.
15.09.2015 13:25 XXIV/289/2004 w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich.
15.09.2015 13:24 XXIV/286/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/316/2000 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2000 roku
15.09.2015 13:24 XXIV/287/2004 w sprawie przekształcenia Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju
15.09.2015 13:23 XXIV/284/2004 w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego
15.09.2015 13:23 XXIV/285/2004 w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
15.09.2015 13:22 XXIV/283/2004 w sprawie porozumienia między Województwem Dolnośląskim i Regionem West Midlands (Wielka Brytania) o współpracy międzyregionalnej
15.09.2015 13:21 XXIV/281/2004 w sprawie nadania statutu Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans” we Wrocławiu.
15.09.2015 13:21 XXIV/282/2004 w sprawie przyznania z budżetu województwa dolnośląskiego w roku 2004 dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
15.09.2015 13:15 XXIV/280/2004 w sprawie odwołania z funkcji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Henryka Gołębiewskiego
15.09.2015 11:13 XXIII/278/2004 w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnoślaskiego
15.09.2015 11:13 XXIII/279/2004 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2004
15.09.2015 11:12 XXIII/277/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/307/2000 SWD z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego w UMWD o nazwie „Bezpieczeństwo publiczne” przeznaczonego na finansowanie działań o charakterze prewencyjnym
15.09.2015 11:11 XXIII/275/2004 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Kolejowym Sanatorium Uzdrowiskowym w Dusznikach Zdroju, zatwierdzonej Uchwałą Nr XIV/170/2003 SWD z dnia 24 października 2003 roku
15.09.2015 11:11 XXIII/276/2004 w sprawie stanowiska dotyczącego reprezentacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
15.09.2015 11:10 XXIII/273/2004 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, zatwierdzonej uchwałą Nr XIV/171/2003 SWD z dnia 24 października 2003 roku
15.09.2015 11:10 XXIII/274/2004 w sprawie powołania Członka Rady Społecznej w SP ZOZ Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna