Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2015 12:10 XXX/331/2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 38 na rzecz Gminy Jelenia Góra
16.09.2015 12:10 XXX/332/2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Łaziskach na rzecz Gminy Bolesławiec
16.09.2015 12:09 XXX/329/2004 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia Honorowej Odznaki Dolnego Śląska i przyjęcia wzoru, opisu, zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia
16.09.2015 12:09 XXX/330/2004 w sprawie nadania Statutu samorządowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
16.09.2015 12:08 XXX/327/2004 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
16.09.2015 12:08 XXX/328/2004 w sprawie rozpatrzenia skargi Grzegorza Dudzica na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
16.09.2015 11:34 XXX/326/2004 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Pawluszka z funkcji przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
16.09.2015 11:30 XXIX/324/2004 w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
16.09.2015 11:30 XXX/325/2004 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Artura Paproty z funkcji przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
16.09.2015 11:29 XXIX/323/2004 w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
16.09.2015 11:24 XXIX/322/2004 w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
16.09.2015 11:18 XXIX/321/2004 w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
16.09.2015 11:08 XXIX/320/2004 w sprawie wyboru Marszałka Województwa Dolnośląskiego
16.09.2015 11:07 XXIX/319/2004 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
16.09.2015 11:05 XXVII/317/2004 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Dudy
16.09.2015 11:05 XXVII/318/2004 w sprawie wstąpienia Andrzeja Stanisława Jarocha na miejsce radnego Jarosława Dudy
16.09.2015 10:47 XXVI/315/2004 w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SWD
16.09.2015 10:47 XXVI/316/2004 w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SWD
16.09.2015 10:43 XXVI/313/2004 w sprawie porozumienia między Województwem Dolnośląskim i Krajem Związkowym Styria (Austria) o współpracy międzyregionalnej
16.09.2015 10:43 XXVI/314/2004 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2004
16.09.2015 10:42 XXVI/311/2004 w sprawie utworzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dzieci Niesłyszacych im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu przy ul. Dworskiej 8 Specjalnego Przedszkola Dla Dzieci Niesłyszacych
16.09.2015 10:42 XXVI/312/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/551/2001 SWD z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych na dofinansowanie zadań edukacyjnych o charakterze wojewódzkim
15.09.2015 14:01 XXVI/309/2004 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym SPZOZ we Wrocławiu, zatwierdzonej uchwałą Nr XLIX/913/2002 SWD z dnia 27 września 2002 r.
15.09.2015 14:01 XXVI/310/2004 w sprawie pożyczki krótkoterminowej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu
15.09.2015 14:00 XXVI/307/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/180/2003 SWD z dnia 24 października 2003 r.oku w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
15.09.2015 14:00 XXVI/308/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiązu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/294/2000 SWD z dnia 28 stycznia 2000 roku
15.09.2015 13:58 XXVI/305/2004 w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka we Wrocławiu
15.09.2015 13:58 XXVI/306/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka we Wrocławiu, zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/52/99 SWD z dnia 30 kwietnia 1999 r.
15.09.2015 13:56 XXVI/303/2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Krosnicach na rzecz Gminy Krośnice
15.09.2015 13:56 XXVI/304/2004 w sprawie przyjęcia Aneksu do Porozumienia Międzyregionalnego Na Rzecz Utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna