Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2015 09:27 XXXI/1/2004 Rezolucja w sprawie ponownie planowanej centralizacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
18.09.2015 09:25 XXX/361/2004 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 65 rocznicy agresji Niemiec na Polskę
17.09.2015 09:49 XXX/359/2004 w sprawie zmian w składzie Komisji Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
17.09.2015 09:49 XXX/360/2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka Województwa Dolnośląskiego
17.09.2015 09:48 XXX/358/2004 w sprawie zmian w składzie Komisji POlityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
17.09.2015 09:45 XXX/356/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/217/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004
17.09.2015 09:45 XXX/357/2004 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2004
17.09.2015 09:44 XXX/354/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/249/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 1999 roku w sprawie zasad udzielania dotacji podmiotowych z budżetu województwa dolnośląskiego
17.09.2015 09:44 XXX/355/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/217/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004
17.09.2015 09:43 XXX/353/2004 w sprawie określenia zadań i podziału środków na realizację tych zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
17.09.2015 09:41 XXX/352/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
17.09.2015 09:40 XXX/350/2004 w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach
17.09.2015 09:40 XXX/351/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach, zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/235/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 1999 roku
17.09.2015 09:39 XXX/348/2004 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach
17.09.2015 09:39 XXX/349/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/182/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej lecznictwa zamkniętego Regionu Wałbrzyskiego
17.09.2015 09:38 XXX/346/2004 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy, zatwierdzonej uchwałą Nr XVIII/247/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2004 roku
17.09.2015 09:38 XXX/347/2004 w spr zmiany składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacyjno Ortopedycznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Młodzieży w Trzebnicy, zatwierdzonej uchwałą Nr XIV/167/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2003 roku
17.09.2015 09:36 XXX/345/2004 w spr zm składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, zatwierdzonej uchwałą Nr XIV/169/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2003 roku, zmienionej uchwałą Nr XVI/210/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku
16.09.2015 12:21 XXX/343/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/280/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 roku
16.09.2015 12:21 XXX/344/2004 w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce
16.09.2015 12:20 XXX/342/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/320/2000 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2000 roku
16.09.2015 12:17 XXX/341/2004 w sprawie przekształcenia Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich
16.09.2015 12:14 XXX/339/2004 w sprawie przekształcenia Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju
16.09.2015 12:14 XXX/340/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/425/2000 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2000 roku
16.09.2015 12:13 XXX/337/2004 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego
16.09.2015 12:13 XXX/338/2004 w spr zm uchwały Nr XIX/257/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w spr Dolnośląskiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych
16.09.2015 12:12 XXX/335/2004 w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
16.09.2015 12:12 XXX/336/2004 w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 - 2008
16.09.2015 12:11 XXX/333/2004 w spr zm uchwały Nr XVII/226/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w spr opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz stawek opłat czynszu najmu lub dzierżawy pasa drogowego, obiektów i pomieszczeń będących w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu
16.09.2015 12:11 XXX/334/2004 w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna