Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2015 10:47 XXXII/390/2004 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie, zatwierdzonej Uchwałą nr VI/65/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2003 roku
18.09.2015 10:47 XXXII/391/2004 w spr zm uchwały Nr XIX/264/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2004 roku w spr przyznania z budżetu województwa dolnośląskiego dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
18.09.2015 10:46 XXXII/388/2004 w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
18.09.2015 10:46 XXXII/389/2004 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, zatwierdzonej uchwałą Nr XIV/163/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2003 roku
18.09.2015 10:44 XXXII/387/2004 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
18.09.2015 10:06 XXXII/386/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/69/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Samorządu Województwa Dolnośląskiego do Stowarzyszenia „Dolnośląska Organizacja Turystyczna”
18.09.2015 10:04 XXXII/384/2004 w sprawie stanowiska dotyczącego ujęcia nie zrealizowanych środków z Programu Wsparcia na 2004 roku w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004
18.09.2015 10:04 XXXII/385/2004 w spr zm Uchwały Nr XXXI/375/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2004 roku w spr ustalenia limitów wieloletnich zobowiązań Województwa Dolnośląskiego na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zaciągania w/w zobowiązań
18.09.2015 10:03 XXXII/383/2004 w spr wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego położonych w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej i Piłsudskiego na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Jelenia Góra na prawach powiatu położonej w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej, bez obowiązku dokonywania dopłat
18.09.2015 10:01 XXXII/382/2004 w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg wojewódzkich
18.09.2015 10:00 XXXI/380/2004 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
18.09.2015 10:00 XXXI/381/2004 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
18.09.2015 09:59 XXXI/379/2004 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
18.09.2015 09:55 XXXI/378/2004 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa.
18.09.2015 09:44 XXXI/377/2004 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2004
18.09.2015 09:43 XXXI/376/2004 w sprawie wyznaczenia specjalisty z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej do składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
18.09.2015 09:40 XXXI/374/2004 w sprawie zaliczenia ul. Dziennikarskiej w Legnicy do kategorii dróg wojewódzkich na odcinku od skrzyżowania z ul. Chojnowską (droga krajowa nr 94) do skrzyżowania z ul. Złotoryjską (droga wojewódzka nr 364).
18.09.2015 09:40 XXXI/375/2004 w sprawie ustalenia limitów wieloletnich zobowiązań Województwa Dolnośląskiego na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zaciągania w/w zobowiązań
18.09.2015 09:39 XXXI/372/2004 w sprawie określenia zadań i podziału środków na realizację tych zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
18.09.2015 09:39 XXXI/373/2004 w sprawie w sprawie zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg wojewódzkich.
18.09.2015 09:38 XXXI/371/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/217/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 (ze zmianami).
18.09.2015 09:37 XXXI/370/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
18.09.2015 09:36 XXXI/368/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/316/200 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2000 r.
18.09.2015 09:36 XXXI/369/2004 w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. A Falkiewicza we Wrocławiu.
18.09.2015 09:35 XXXI/366/2004 w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.
18.09.2015 09:35 XXXI/367/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.
18.09.2015 09:34 XXXI/364/2004 w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu.
18.09.2015 09:34 XXXI/365/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu.
18.09.2015 09:33 XXXI/363/2004 w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu.
18.09.2015 09:32 XXXI/362/2004 w sprawie wyboru kandydata Województwa Dolnośląskiego na przedstawiciela do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna