Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2015 14:23 XLI/552/2005 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
13.10.2015 14:22 XLI/549/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Dolnośląskiego Centrum Onkologii
13.10.2015 14:22 XLI/550/2005 sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej - szkoły policealnej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu, ul. Dworska 8 oraz nadania statutu
13.10.2015 14:21 XLI/547/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Chirurgii Plastycznej SP ZOZ w Polanicy Zdroju
13.10.2015 14:21 XLI/548/2005 w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii
13.10.2015 14:20 XLI/546/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie
13.10.2015 14:19 XL/545/2005 w sprawie rezolucji dotyczącej udzielenia poparcia kandydaturze Europy-Miasta Görlitz/Zgorzelec do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2010”
13.10.2015 14:18 XL/544/2005 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
13.10.2015 14:17 XL/542/2005 w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
13.10.2015 14:17 XL/543/2005 sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Społeczno-Socjalnych Studium Pracowników Socjalnych z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 72 oraz w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Społeczno-Socjalnych
13.10.2015 14:16 XL/540/2005 w sprawie zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg wojewódzkich w miejscowości Głogów
13.10.2015 14:16 XL/541/2005 w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
13.10.2015 14:15 XL/538/2005 w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii dróg wojewódzkich w miejscowości Czernica
13.10.2015 14:15 XL/539/2005 w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg wojewódzkich w miejscowości Głogów
13.10.2015 14:14 XL/536/2005 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Medycznego Studium Zawodowego z siedzibą w Świdnicy przy ul. Traugutta 5 oraz w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych
13.10.2015 14:14 XL/537/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Stronie Śląskie nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 29,30,36.
13.10.2015 14:13 XL/534/2005 w spr zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli, dla których organem
13.10.2015 14:13 XL/535/2005 w spr zm Uchwały Nr XXXI/375/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2004 roku w spr ustalenia limitów wieloletnich zobowiązań Województwa Dolnośląskiego na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zaciągania w/w zobowiązań
13.10.2015 14:12 XL/532/2005 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
13.10.2015 14:12 XL/533/2005 w spr tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość , nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy w zakładach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
13.10.2015 14:10 XXXIX/530/2005 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
13.10.2015 14:10 XL/531/2005 w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2008 realizowanym przez Samorząd Województwa
13.10.2015 14:09 XXXIX/529/2005 w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej uczczenia 60 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej
29.09.2015 11:48 XXXIX/527/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/442/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
29.09.2015 11:48 XXXIX/528/2005 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
29.09.2015 11:46 XXXIX/526/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/442/2004 sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
29.09.2015 11:45 XXXIX/525/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej
29.09.2015 11:45 XXXIX/526/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/442/2004 sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
29.09.2015 11:44 XXXIX/524/2005 w sprawie przyznania z budżetu województwa dolnośląskiego dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie VIII edycji konkursu Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarzy 2005
29.09.2015 11:43 XXXIX/523/2005 w sprawie przekształcenia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu oraz utworzenia i nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Dawida 1a

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna