Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2015 10:42 XLVI/605/2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Czesława Litwina
20.10.2015 10:42 XLVI/606/2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Radosława Pardy
20.10.2015 10:41 XLV/603/2005 w sprawie odwołania radnej Sylwii Hanus ze składu Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
20.10.2015 10:41 XLVI/604/2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Huberta Costy
20.10.2015 10:39 XLV/601/2005 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
20.10.2015 10:39 XLV/602/2005 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
20.10.2015 10:38 XLV/599/2005 w sprawie przekazania Miastu Wrocław do prowadzenia jako wspólną instytucję kultury – Filharmonię im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu
20.10.2015 10:38 XLV/600/2005 w sprawie przekazania Miastu Wrocław do prowadzenia jako wspólną instytucję kultury – Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans.
20.10.2015 10:37 XLV/597/2005 w sprawie zatwierdzenia tekstu statutu Wojewódzkiego Szpitala w Złotoryi.
20.10.2015 10:37 XLV/598/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/442/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2005.
20.10.2015 10:36 XLV/596/2005 w sprawie zatwierdzenia tekstu statutu Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka sp zoz.
20.10.2015 10:14 XLV/595/2005 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2005 – 2006”.
20.10.2015 10:13 XLIII/568/2005 w sprawie przekazania Ministrowi Kultury do prowadzenia jako wspólną instytucję kultury – Muzeum Narodowe we Wrocławiu
20.10.2015 10:13 XLIII/569/2005 w sprawie przekazania Ministrowi Kultury do prowadzenia jako wspólną instytucję kultury – Teatr Polski we Wrocławiu
20.10.2015 10:11 XLII/567/2005 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
20.10.2015 10:09 XLII/566/2005 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa
20.10.2015 10:08 XLII/565/2005 w sprawie zmiany nazwy Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu
20.10.2015 10:07 XLII/563/2005 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
20.10.2015 10:07 XLII/564/2005 w sprawie przyznania z budżetu województwa dolnośląskiego w roku 2005 dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
20.10.2015 10:06 XLII/561/2005 w sprawie przekazania przez Województwo Dolnośląskie, jako zadanie powierzone, Powiatowi Bolesławieckiemu prowadzenia Medycznego Studium Zawodowego im. Ludwika Hirszfelda w Bolesławcu przy ul. Tyrankiewiczów 11
20.10.2015 10:06 XLII/562/2005 w sprawie przekształcenia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu oraz przekazania przez Województwo Dolnośląskie, jako zadania powierzonego, Powiatowi Lubińskiemu, prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie, ul. Sienkiewicza 4
13.10.2015 14:29 XLII/559/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji wartości punktu oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, stanowiących podstawę ustalenia tabeli wynagrodzeń pracowników Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
13.10.2015 14:29 XLII/560/2005 w sprawie akceptacji i potwierdzenia treści wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację zadania w ramach programu „Promocja Integracji Osób Niepełnosprawnych”
13.10.2015 14:28 XLII/557/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/410/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku
13.10.2015 14:28 XLII/558/2005 w spr likwidacji Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Medycznej „DOLMED” w celu przekształcenia w spółkę akcyjną, utworzenia przez Województwo Dolnośląskie spółki akcyjnej Dolnośląskie Centrum Medyczne „DOLMED” Spółka Akcyjna oraz wniesienia do niej wkładu
13.10.2015 14:27 XLI/555/2005 w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
13.10.2015 14:27 XLII/556/2005 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu przygotowania „Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego na lata 2007 – 2013”
13.10.2015 14:26 XLI/554/2005 w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej uniemożliwienia wolnego obrotu, sprzedaży i uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na obszarze Dolnego Śląska
13.10.2015 14:25 XLI/553/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/442/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, z dnia 29 grudnia 2004 roku, w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
13.10.2015 14:23 XLI/551/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa dolnośląskiego gminie Borów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna