Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.11.2015 12:34 XLVII/635/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
12.11.2015 12:34 XLVII/636/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu
12.11.2015 12:33 XLVII/634/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
12.11.2015 12:32 XLVII/632/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu
12.11.2015 12:32 XLVII/633/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej w Specjalistycznym Rehabilitacyjno-Ortopedycznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
12.11.2015 12:31 XLVII/631/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej w Zespole Szpitalnym Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich
12.11.2015 12:30 XLVII/630/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej w SP ZOZ Obwodzie Lecznictwa w Jeleniej Górze
12.11.2015 12:29 XLVII/628/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu
12.11.2015 12:29 XLVII/629/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej w SP ZOZ Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Legnicy
12.11.2015 12:28 XLVII/626/2005 w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala im. J. Babińskiego we Wrocławiu
12.11.2015 12:28 XLVII/627/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej w Zespole Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich
12.11.2015 12:26 XLVII/625/2005 w sprawie przyjęcia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego
20.10.2015 13:36 XLVII/623/2005 w sprawie akceptacji i potwierdzenia treści projektu pn. „Profesjonalny Doradca” sporządzonego do realizacji w 2006 roku o wykonanie zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
20.10.2015 13:36 XLVII/624/2005 w sprawie udzielenia Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego jako wnioskodawcy w ramach projektu pn. „Profesjonalny Doradca”
20.10.2015 13:35 XLVII/622/2005 w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania „programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim”
20.10.2015 13:34 XLVII/621/2005 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zaciągnięcia zobowiązania wynikającego z realizacji zadania własnego, polegającego na organizowaniu i dotowaniu regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w roku 2007
20.10.2015 10:51 XLVII/620/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Dolnośląskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenie
20.10.2015 10:50 XLVII/619/2005 w sprawie ustalenia limitów wieloletnich zobowiązań Województwa Dolnośląskiego na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zaciągania w/w zobowiązań
20.10.2015 10:48 XLVII/617/2005 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na Dolnym Śląsku w 2006 roku
20.10.2015 10:48 XLVII/618/2005 w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2008 realizowanym przez Samorząd Województwa
20.10.2015 10:47 XLVII/615/2005 w sprawie wstąpienia Ewy Marii Rzewuskiej na miejsce radnego Władysława Sidorowicza
20.10.2015 10:47 XLVII/616/2005 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
20.10.2015 10:46 XLVII/613/2005 w sprawie wstąpienia Aleksandra Marca na miejsce radnego Piotra Ślusarczyk
20.10.2015 10:46 XLVII/614/2005 w sprawie wstąpienia Marka Łapińskiego na miejsce radnego Andrzeja Jarocha
20.10.2015 10:45 XLVII/611/2005 w sprawie wstąpienia Marianny Stefanii Kowalskiej na miejsce radnego Czesława Litwina
20.10.2015 10:45 XLVII/612/2005 w sprawie wstąpienia Dominiki Kopeć na miejsce radnego Radosława Pardy
20.10.2015 10:44 XLVI/609/2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Władysława Sidorowicza
20.10.2015 10:44 XLVII/610/2005 w sprawie wstąpienia Alicji Sokołowskiej na miejsce radnego Huberta Costy
20.10.2015 10:43 XLVI/607/2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Ślusarczyka
20.10.2015 10:43 XLVI/608/2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Jarocha

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna