Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2015 09:32 XLVIII/666/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr V/48/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
03.12.2015 09:32 XLVIII/667/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/555/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 09:27 XLVIII/665/2005 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
03.12.2015 09:26 XLVIII/663/2005 w sprawie zatwierdzenia projektu „Niepełnosprawny klient w dolnośląskim urzędzie” oraz powierzenia jego realizacji Dolnośląskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu
03.12.2015 09:26 XLVIII/664/2005 w spr zm uchwały nr XLVII/619/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005roku w spr ustalenia limitów wieloletnich zobowiązań Województwa Dolnośląskiego na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zaciągania w/w zobowiązań
03.12.2015 09:25 XLVIII/661/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
03.12.2015 09:25 XLVIII/662/2005 w spr zwolnienia dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu i Szkoły Policealnej Medycznej im. Marii Sokłodowskiej-Curie we Wrocławiu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2005/2006
03.12.2015 09:24 XLVIII/660/2005 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach, zatwierdzonej uchwała nr XIV/168/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2003roku
03.12.2015 09:23 XLVIII/658/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/180/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2003 roku w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
03.12.2015 09:23 XLVIII/659/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/252/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2004roku w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
03.12.2015 09:22 XLVIII/657/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz tekstu jednolitego statutu Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
03.12.2015 09:18 XLVIII/655/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
03.12.2015 09:18 XLVIII/656/2005 w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.
03.12.2015 09:17 XLVIII/653/2005 w sprawie przyznania z budżetu województwa dolnośląskiego dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
03.12.2015 09:17 XLVIII/654/2005 w sprawie określenia zadań i podziału środków na realizację tych zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
03.12.2015 09:16 XLVIII/651/2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej nr 49 na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie
03.12.2015 09:16 XLVIII/652/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Bolesławiec z budżetu Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 09:10 XLVIII/650/2005 w sprawie powierzenia Województwu Zachodniopomorskiemu prowadzenia Wspólnego Sekretariatu Technicznego w ramach Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego
03.12.2015 09:09 XLVIII/649/2005 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku
03.12.2015 09:08 XLVI/647/2005 w sprawie odwołania radnej Krystyny Franczak ze składu Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 09:08 XLVI/648/2005 w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 09:05 XLVI/646/2005 w sprawie odwołania radnego Włodzimierza Bryłki ze składu Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
12.11.2015 12:44 XLVII/645/2005 w spr delegowania dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do udziału w podprojekcie „Best practice models for regional parliaments” realizowanego w ramach Regionalnego Przedsięwzięcia Ramowego HANSE PASSAGE, Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C
12.11.2015 12:43 XLVII/643/2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11 na rzecz Powiatu Jaworskiego
12.11.2015 12:42 XLVII/642/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/499/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego.
12.11.2015 12:41 XLVII/641/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich sp. zoz
12.11.2015 12:40 XLVII/640/2005 w sprawie zmiany organizacji Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich sp. Zoz
12.11.2015 12:38 XLVII/638/2005 w sprawie przekształcenia organizacyjnego Wojewódzkiego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim
12.11.2015 12:38 XLVII/639/2005 w sprawie zatwierdzenia tekstu statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim
12.11.2015 12:35 XLVII/637/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej w Kolejowym sanatorium Uzdrowiskowym w Szczawnie Zdroju

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna