Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2015 10:09 Uchwała Nr 1485/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika ds. kształcenia zawodowego w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
10.12.2015 17:01 Uchwała Nr 1484/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
10.12.2015 16:59 Uchwała Nr 1483/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1680/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu dużego Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami” w ramach Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” w Priorytecie nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji z późn. zm.
30.11.2015 11:22 Uchwała Nr 1482/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3893/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia listy szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym dla Województwa Dolnośląskiego
15.12.2015 09:58 Uchwała Nr 1481/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1358/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminów konkursów nr: RPDS.10.01.01-IZ.00-02-023/15, RPDS.10.01.02-IZ.00-02-024/15, RPDS.10.01.03-IZ.00-02-025/15, RPDS.10.01.04-IZ.00-02-026/15 dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
11.12.2015 10:47 Uchwała Nr 1480/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1248/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-004/15 dla Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
10.12.2015 16:59 Uchwała Nr 1479/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany formuły funkcjonowania spółki "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o. w perspektywie lat 2015-2022
10.12.2015 16:58 Uchwała Nr 1478/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10.12.2015 16:57 Uchwała Nr 1477/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10.12.2015 16:56 Uchwała Nr 1476/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10.12.2015 14:36 Uchwała Nr 1475/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. "Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2015 roku" w ramach Priorytetu 10 "Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
02.12.2015 10:07 Uchwała Nr 1474/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1679/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki” w ramach Działania nr 3.1 Infrastruktura drogowa w Priorytecie nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji, z późn. zm.
02.12.2015 10:07 Uchwała Nr 1473/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3180/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)" w ramach Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa" w Priorytecie nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport")" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
02.12.2015 10:06 Uchwała Nr 1472/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w dziedzinach: Potencjał B+R i wdrożeniowy uczelni i jednostek naukowych, Efektywność energetyczna, Systemy transportowe, Infrastruktura ekologiczna, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona przyrody, Turystyka, Bezpieczeństwo, Infrastruktura społeczna, Infrastruktura ochrony zdrowia, Infrastruktura mieszkalnictwa
11.12.2015 14:09 Uchwała Nr 1471/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
02.12.2015 10:05 Uchwała Nr 1470/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nagrody rocznej za 2014 rok dla Prezesa Zarządu spółki "Nowy Szpital Wojewódzki" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
02.12.2015 10:04 Uchwała Nr 1469/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
02.12.2015 10:01 Uchwała Nr 1468/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki "Sanatoria Dolnośląskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
01.12.2015 13:38 Uchwała Nr 1467/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15 dla Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
01.12.2015 13:37 Uchwała Nr 1466/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.05.02.01-IZ.00-02-036/15 dla Poddziałania 5.2.1 System transportu kolejowego - konkursy horyzontalne w Działaniu 5.2 System transportu kolejowego w Osi Priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
01.12.2015 13:36 Uchwała Nr 1465/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.04.03.03-IZ.00-02-034/15 dla Poddziałania 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe - ZIT AJ w Działaniu 4.3 Dziedzictwo kulturowe w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
01.12.2015 13:35 Uchwała Nr 1464/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.04.03.02-IZ.00-02-033/15 dla Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe - ZIT WROF w Działaniu 4.3 Dziedzictwo kulturowe w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
01.12.2015 13:35 Uchwała Nr 1463/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.04.03.01-IZ.00-02-032/15 dla Poddziałania 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe - OSI w Działaniu 4.3 Dziedzictwo kulturowe w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
01.12.2015 13:33 Uchwała Nr 1462/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.04.03.01-IZ.00-02-031/15 dla Poddziałania 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs horyzontalny w Działaniu 4.3 Dziedzictwo kulturowe w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
01.12.2015 13:32 Uchwała Nr 1461/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
01.12.2015 13:31 Uchwała Nr 1460/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1246/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na lata 2015 – 2016
01.12.2015 13:29 Uchwała Nr 1459/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Centrum Projektów Europejskich w zakresie upowszechniania produktów współpracy ponadnarodowej wypracowanych w projektach PO KL
01.12.2015 13:28 Uchwała Nr 1458/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1613/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa Mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi" w ramach Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa" w Priorytecie nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji z późn. zm.
01.12.2015 14:17 Uchwała Nr 1457/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (Uszczegółowienia RPO WD)
01.12.2015 14:22 Uchwała Nr 1456/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 676/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIW dla IZ RPO WD na lata 2014-2020)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna