Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2015 15:24 Uchwała Nr 1545/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu na 2016 rok
10.12.2015 15:23 Uchwała Nr 1544/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2015 rok po zmianach Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
10.12.2015 15:21 Uchwała Nr 1543/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu za rok 2015
10.12.2015 15:20 Uchwała Nr 1542/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowań
10.12.2015 15:19 Uchwała Nr 1541/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę nr 1829/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
10.12.2015 15:18 Uchwała Nr 1540/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego
10.12.2015 15:16 Uchwała Nr 1539/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, na realizację zadania pn. "Polityka zdrowotna i promocja zdrowia"
14.12.2015 15:19 Uchwała Nr 1538/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Bielawa, gminy Głogów, miasta Jelenia Góra, gminy Kobierzyce, gminy Miękinia, gminy Zgorzelec, gminy Ziębice; uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce; wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Oława, miasta Szklarska Poręba, gminy Trzebnica, miasta Wrocław; wniosków do projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Chojnów, miasta Kowary, gminy Trzebnica
10.12.2015 15:15 Uchwała Nr 1537/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości przez Województwo Dolnośląskie o powierzchni 502,48 m², położonej w Legnicy przy ul. Dworcowej 5, od Polskich Kolei Państwowych S.A., z przeznaczeniem na potrzeby Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy
10.12.2015 15:14 Uchwała Nr 1536/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oceny programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego
10.12.2015 15:12 Uchwała Nr 1535/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dla opracowania pt.: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Długołęka na lata 2015-2020"
15.12.2015 15:17 Uchwała Nr 1534/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do podejmowania czynności wynikających z zawartej umowy najmu z DAGA Nieruchomości Sp. z o.o.
15.12.2015 15:17 Uchwała Nr 1533/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji działań związanych z udziałem w partnerstwie transgraniczym EURES-TriRegio
15.12.2015 15:16 Uchwała Nr 1532/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do realizacji działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES
15.12.2015 15:16 Uchwała Nr 1531/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do aplikowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15
15.12.2015 15:15 Uchwała Nr 1530/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do podpisywania wniosków w sprawie dokonywania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego
15.12.2015 15:15 Uchwała Nr 1529/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
22.12.2015 12:02 Uchwała Nr 1528/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą nr 994/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie odwołania Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu oraz pismem dotyczącym rozwiązania stosunku pracy
15.12.2015 15:15 Uchwała Nr 1527/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania nagród rocznych za 2014 rok Dyrektorowi i Zastępcom Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
15.12.2015 15:14 Uchwała Nr 1526/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
15.12.2015 15:14 Uchwała Nr 1525/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
15.12.2015 15:13 Uchwała Nr 1524/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020
15.12.2015 15:13 Uchwała Nr 1523/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie nagrody rocznej za 2014 rok dla Prezesa Zarządu spółki "Stawy Milickie" spółka akcyjna
15.12.2015 15:12 Uchwała Nr 1522/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
18.12.2015 12:26 Uchwała Nr 1521/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kompetencji i zadań Dolnośląskiej Rady Gospodarczej
10.12.2015 17:03 Uchwała Nr 1520/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10.12.2015 17:03 Uchwała Nr 1519/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia przez Województwo Dolnośląskie do projektu MINERWA
10.12.2015 17:02 Uchwała Nr 1518/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do projektu wsparcia rozwoju energii geotermalnej
10.12.2015 17:01 Uchwała Nr 1517/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia przez Województwo Dolnośląskie do projektu FIRECE
08.12.2015 13:02 Uchwała Nr 1516/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2015

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna