Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2015 12:11 Uchwała Nr 1575/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku na realizację zadania pn. "Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
22.12.2015 12:10 Uchwała Nr 1574/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
22.12.2015 12:08 Uchwała Nr 1573/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6610/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2015 na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
22.12.2015 12:07 Uchwała Nr 1572/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6574/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2015 na realizację zadania pn. „Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
29.12.2015 08:35 Uchwała Nr 1571/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie nagrody rocznej za 2014 rok dla Prezesa Zarządu spółki "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
29.12.2015 11:25 Uchwała Nr 1570/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1613/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Budowa Mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi" w ramach Działania nr 3.1 "Infrastruktura drogowa" w Priorytecie nr 3 "Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport")" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
16.12.2015 08:39 Uchwała Nr 1569/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia dla jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków
21.12.2015 14:56 Uchwała Nr 1568/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2015
21.12.2015 14:56 Uchwała Nr 1567/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
21.12.2015 14:55 Uchwała Nr 1566/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
16.12.2015 08:37 Uchwała Nr 1565/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1309/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego" w ramach Działania nr 3.1 "Infrastruktura drogowa" w Priorytecie nr 3 "Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
16.12.2015 08:36 Uchwała Nr 1564/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 116/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zalecenia dotyczące zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
16.12.2015 08:36 Uchwała Nr 1563/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla następującego zadania: ‐ „Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej Lubań Zawidowska w ramach budowy gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”
16.12.2015 08:35 Uchwała Nr 1562/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następującego zadania: ‐ „Budowa nowego układu komunikacyjnego dla Obszaru Zachodniego Śródmieścia Przemysłowego ograniczonego ul. Rychtalską, Zakładową, Trzebnicką i linią kolejową relacji Wrocław-Warszawa w zakresie etapu I”
16.12.2015 08:33 Uchwała Nr 1561/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Bystrzyca Kłodzka, gminy Kobierzyce, gminy Kostomłoty, gminy Oleśnica, miasta Olszyna, miasta Szklarska Poręba; uzgodnienia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Gromadka, miasta Żarów; uzgodnienia projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wołów, miasta i gminy Ziębice, gminy Żukowice; wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Milicz, miasta Wrocław; wniosków do projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Bolesławiec, miasta Trzebnica, gminy Ząbkowice Śląskie; wniosków do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Radwanice
16.12.2015 08:32 Uchwała Nr 1560/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Traugutta 110-120
16.12.2015 08:32 Uchwała Nr 1559/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
16.12.2015 08:31 Uchwała Nr 1558/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zlecenia Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
16.12.2015 08:30 Uchwała Nr 1557/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie umorzenia należności Województwa Dolnośląskiego przysługującej od Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
16.12.2015 08:29 Uchwała Nr 1556/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 708/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na rok 2015
16.12.2015 08:25 Uchwała Nr 1555/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
22.12.2015 12:06 Uchwała Nr 1554/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki "Nowy Szpital Wojewódzki" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
15.12.2015 10:35 Uchwała Nr 1553/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2015
10.12.2015 15:29 Uchwała Nr 1552/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 26 listopada 2015 r.
15.12.2015 10:35 Uchwała Nr 1551/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
10.12.2015 15:28 Uchwała Nr 1550/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
10.12.2015 15:27 Uchwała Nr 1549/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Adamowi Zawadzie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
10.12.2015 15:26 Uchwała Nr 1548/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Inwestycyjnej w wersji z dnia 27 listopada 2015 r. w ramach Projektu "Dolnośląski Fundusz Powierniczy" nr RPDS.01.03.00-02-001/09 realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
10.12.2015 15:25 Uchwała Nr 1547/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 587/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie dofinansowania Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na zakup wyposażenia dla Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu
10.12.2015 15:24 Uchwała Nr 1546/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez beneficjenta, Gminę Żarów, posiadania nabytych dóbr objętych operacją w ramach Działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna