Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2015 12:14 31/2015 31/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
15.04.2015 13:17 30/2015 30/2015 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny prac nadesłanych na konkurs „Rysuję PROW 2007-2013” – IV edycja
07.04.2015 09:47 29/2015 29/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
07.04.2015 09:44 28/2015 28/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
07.04.2015 09:18 27/2015 27/2015 - w sprawie powołania składu osobowego Komisji Stypendialnej tworzonej w ramach projektu „Grant Plus” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
01.04.2015 15:07 26/2015 26/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
31.03.2015 13:04 25/2015 25/2015 - w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
25.03.2015 13:33 24/2015 24/2015 - w sprawie powołania Zespołu koordynującego przygotowania Konwentu Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej
25.03.2015 13:24 23/2015 23/2015 - w sprawie ogłoszenia szóstej edycji Konkursu dla gimnazjalistów „Moja okolica pięknieje dzięki RPO” i powołania Komisji Konkursowej
19.03.2015 15:21 22/2015 22/2015 - w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
19.03.2015 15:18 21/2015 21/2015 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
06.03.2015 15:16 20/2015 20/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powołania Grupy roboczej ds. przygotowania Kontraktu Terytorialnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
05.03.2015 13:47 19/2015 19/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
05.03.2015 13:22 18/2015 18/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Geodety Województwa
05.03.2015 12:52 17/2015 17/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Budżetu i Finansów
05.03.2015 12:15 16/2015 16/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
05.03.2015 11:19 15/2015 15/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
05.03.2015 11:01 14/2015 14/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kadr
05.03.2015 10:37 13/2015 13/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
05.03.2015 10:32 12/2015 12/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
26.02.2015 09:30 11/2015 11/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
26.02.2015 09:21 10/2015 10/2015 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 77/2007 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
18.02.2015 13:23 9/2015 9/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych
09.02.2015 13:19 8/2015 8/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
09.02.2015 13:13 7/2015 7/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
09.02.2015 13:06 6/2015 6/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Infrastruktury
09.02.2015 12:57 5/2015 5/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa
30.01.2015 14:31 4/2015 4/2015 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
30.01.2015 14:27 3/2015 3/2015 - w sprawie ogłoszenia konkursu „Rysuję PROW 2007-2013” – IV edycja
27.01.2015 10:53 2/2015 2/2015 - w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

poprzednia 1 2 3 4 5 następna