Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2015 12:11 61/2015 61/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
30.06.2015 11:12 60/2015 60/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kadr
30.06.2015 11:01 59/2015 59/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
26.06.2015 10:59 58/2015 58/2015 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Wydziale Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
17.06.2015 14:50 57/2015 57/2015 - w sprawie powołania Grupy roboczej ds. finansowych i Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
17.06.2015 14:44 56/2015 56/2015 - w sprawie powołania Grupy roboczej ds. strategicznego zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
17.06.2015 14:38 55/2015 55/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
12.06.2015 14:22 54/2015 54/2015 - w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
12.06.2015 14:08 53/2015 53/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kadr
10.06.2015 08:05 52/2015 52/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
10.06.2015 07:51 51/2015 51/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
10.06.2015 07:37 50/2015 50/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
28.05.2015 12:56 49/2015 49/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania Regionalnej Komisji Konkursowej, która dokona oceny projektów i wyłoni laureatów w ramach konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
27.05.2015 12:05 48/2015 48/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
27.05.2015 11:31 47/2015 47/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
26.05.2015 14:04 46/2015 46/2015 - w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego systemu pn. „Centralny Rejestr Umów”
19.05.2015 15:22 45/2015 45/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. współpracy z uczelniami wyższymi
19.05.2015 15:21 44/2015 44/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Młodzieży
19.05.2015 12:00 43/2015 43/2015 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 19/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. współpracy ze środowiskami akademickimi oraz młodzieżowymi
15.05.2015 11:07 42/2015 42/2015 - w sprawie powołania Grupy roboczej ds. absorpcji środków z programów operacyjnych przeznaczonych dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
15.05.2015 11:06 41/2015 41/2015 - w sprawie powołania Regionalnej Komisji Konkursowej, która dokona oceny projektów i wyłoni laureatów w ramach konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
14.05.2015 09:41 40/2015 40/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
13.05.2015 11:50 39/2015 39/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
11.05.2015 14:13 38/2015 38/2015 - w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
30.04.2015 14:02 37/2015 37/2015 - w sprawie określenia procedury składania oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia marszałkowi województwa
30.04.2015 13:57 36/2015 36/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
29.04.2015 12:53 35/2015 35/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powołania Grupy roboczej ds. przygotowania Kontraktu Terytorialnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
27.04.2015 13:01 34/2015 34/2015 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Geodety Województwa
20.04.2015 12:19 33/2015 33/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
20.04.2015 12:16 32/2015 32/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka

poprzednia 1 2 3 4 5 następna