Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.10.2015 09:25 91/2015 91/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Wrocławiu i ustalenia regulaminu jej działania
08.10.2015 14:16 90/2015 90/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
14.10.2015 14:11 89/2015 89/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
28.09.2015 15:08 88/2015 88/2015 - w sprawie powołania Zespołu do spraw uchodźców
28.09.2015 12:55 87/2015 87/2015 - w sprawie zasad korzystania ze środków transportu do celów służbowych
23.09.2015 12:57 86/2015 86/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
23.09.2015 12:36 85/2015 85/2015 - w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
18.09.2015 09:15 84/2015 84/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania „Grupy roboczej ds. strategicznego zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”
16.09.2015 13:56 83/2015 83/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
15.09.2015 09:18 82/2015 82/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
14.09.2015 11:21 81/2015 81/2015 - w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw analizy ryzyka nadużyć finansowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
10.09.2015 08:22 80/2015 80/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania „Grupy roboczej ds. strategicznego zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”
01.09.2015 11:59 79/2015 79/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
01.09.2015 12:29 78/2015 78/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
04.09.2015 13:26 77/2015 77/2015 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska 2015"
28.08.2015 09:08 76/2015 76/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia raz w ciągu 4 lat inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu drogą spisu z natury w roku 2015
28.08.2015 09:04 75/2015 75/2015 - w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemu
27.08.2015 12:07 74/2015 74/2015 - w sprawie przyjęcia warunków konkursu na „Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy” województwa dolnośląskiego w 2015 roku oraz powołania komisji ds. oceny wieńców
07.08.2015 11:56 73/2015 73/2015 - w sprawie powierzenia sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
31.07.2015 14:57 72/2015 72/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
07.08.2015 11:42 71/2015 71/2015 - w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Wrocławiu i ustalenia regulaminu jej działania
05.08.2015 09:46 70/2015 70/2015 - w sprawie obowiązku przeprowadzenia raz w ciągu 4 lat inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu drogą spisu z natury w roku 2015
24.07.2015 11:04 69/2015 69/2015 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 32/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Polityki Ekologicznej i Środowiskowej
24.07.2015 10:20 68/2015 68/2015 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 17/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Gospodarczych
17.07.2015 10:15 67/2015 67/2015 - w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
10.07.2015 09:54 66/2015 66/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Turystycznych Górskich
10.07.2015 09:48 65/2015 65/2015 - w sprawie ogłoszenia Konkursu dla beneficjentów „Dolnośląski lider RPO” i powołania Kapituły Konkursu
07.07.2015 14:46 64/2015 64/2015 - w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych oraz zasad korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu (GPRS) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
07.07.2015 14:42 63/2015 63/2015 - w sprawie powołania Grupy sterującej ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
07.07.2015 14:40 62/2015 62/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 następna