Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2015 11:29 XIII/314/15 Uchwała w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg wojewódzkich
23.09.2015 11:27 XIII/313/15 Uchwała w sprawie skargi Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław - Wyspa na uchwałę nr VII/53/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie włączenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu
23.09.2015 11:22 XIII/312/15 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. „Dolnośląskie Stokrotki”
23.09.2015 11:21 XIII/311/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/97/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
23.09.2015 11:12 XIII/310/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/45/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
23.09.2015 11:09 XIII/309/15 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
23.09.2015 11:08 XIII/308/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
23.09.2015 11:05 XIII/307/15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości zabudowanych, położonych w Krośnicach, dokonanej na rzecz Powiatu Milickiego
23.07.2015 09:23 XII/306/15 Uchwała w sprawie przyznania Vaclavowi Malemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 09:21 XII/305/15 Uchwała w sprawie przyznania Ulrichowi Schaafowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 09:17 XII/304/15 Uchwała w sprawie przyznania Karolowi Mochalskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 09:11 XII/303/15 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Wróblowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 09:09 XII/302/15 Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Łupince Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 09:07 XII/301/15 Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Szmarze Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 09:06 XII/300/15 Uchwała w sprawie przyznania Robertowi Szelągowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 09:03 XII/299/15 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Pelcowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 09:02 XII/298/15 Uchwała w sprawie przyznania Robertowi Polkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 09:01 XII/297/15 Uchwała w sprawie przyznania Bogdanowi Fiałkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 08:56 XII/296/15 Uchwała w sprawie przyznania Marcie Chmielewskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 08:54 XII/295/15 Uchwała w sprawie przyznania Krystynie Leszczyńskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 08:52 XII/294/15 Uchwała w sprawie przyznania Augustynowi Czyżowiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 08:47 XII/293/15 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Kisińskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 08:45 XII/292/15 Uchwała w sprawie przyznania Bronisławowi Kamińskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.07.2015 08:38 XII/291/15 Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Michalskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.07.2015 12:57 XII/290/15 Uchwała w sprawie przyznania Czesławowi Kowalakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.07.2015 12:56 XII/289/15 Uchwała w sprawie przyznania Halinie Żak Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.07.2015 12:54 XII/288/15 Uchwała w sprawie przyznania Eugenii Wielegus Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.07.2015 12:52 XII/287/15 Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Kubarze Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.07.2015 12:49 XII/286/15 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Kałużnemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.07.2015 12:47 XII/285/15 Uchwała w sprawie przyznania Sylwestrowi Chojnackiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna