Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.11.2015 10:04 XV/344/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/1233/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Gminie Ząbkowice Śląskie realizacji zadania w zakresie remontu i przebudowy dróg wojewódzkich w obrębie m. Ząbkowice Śląskie planowanych do przekazania Miastu Gminie Ząbkowice Śląskie oraz budowy chodnika
05.11.2015 09:54 XV/343/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/1239/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie Gminy Walim
05.11.2015 09:39 XV/342/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/1240/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w granicach administracyjnych m. Wałbrzych
05.11.2015 09:31 XV/341/15 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"
05.11.2015 09:26 XV/340/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/406/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Lwówek Śląski realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej"
05.11.2015 09:20 XV/339/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/370/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotla realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319"
05.11.2015 09:16 XV/338/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/364/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotla realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319"
05.11.2015 09:03 XV/337/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały XVI/195/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu i nadania jej statutu
05.11.2015 08:49 XV/336/15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu Narodowego Forum Muzyki
05.11.2015 08:44 XV/335/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/45/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
05.11.2015 08:37 XV/334/15 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
05.11.2015 08:35 XV/333/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 08:32 XV/332/15 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 08:28 XV/331/15 Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Barbary Zdrojewskiej z funkcji Przewodniczącej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
23.09.2015 14:35 XIII/330/15 Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO Sylwestrowi Chęcińskiemu
23.09.2015 14:26 XIII/329/15 Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2015
23.09.2015 14:25 XIII/328/15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego, położonej w Kudowie-Zdroju na nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność gminy Kudowa-Zdrój, położoną w Kudowie-Zdroju, bez obowiązku dokonania dopłat
23.09.2015 14:23 XIII/327/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Polanica-Zdrój
23.09.2015 14:13 XIII/326/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kostomłoty
23.09.2015 14:11 XIII/325/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sułów
23.09.2015 14:09 XIII/324/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żmigród
23.09.2015 14:07 XIII/323/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulików
23.09.2015 14:06 XIII/322/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sieniawka
23.09.2015 14:04 XIII/321/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bogatynia
23.09.2015 14:00 XIII/320/15 Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/247/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2015 roku
23.09.2015 13:58 XIII/319/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w roku 2015 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
23.09.2015 13:56 XIII/318/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
23.09.2015 11:48 XIII/317/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
23.09.2015 11:47 XIII/316/15 Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Szczawno-Zdrój pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont ul. Mickiewicza w obrębie m. Szczawno-Zdrój
23.09.2015 11:32 XIII/315/15 Uchwała w sprawie zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg wojewódzkich

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna