Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.11.2015 13:32 XV/375/15 Uchwała w sprawie przyznania Juliuszowi Migasiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 13:31 XV/373/15 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Szponarowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 13:30 XV/371/15 Uchwała w sprawie przyznania Waldemarowi Bartłomiejczakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 13:30 XV/372/15 Uchwała w sprawie przyznania Sebastianowi Kowalczukowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 13:28 XV/369/15 Uchwała w sprawie przyznania Elżbiecie Góralczyk Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 13:28 XV/370/15 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Lewickiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 13:26 XV/368/15 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Paradowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 13:24 XV/367/15 Uchwała w sprawie Kazimierzowi Naskręckiemu przyznania Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 13:22 XV/366/15 Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Nietupskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 13:21 XV/365/15 Uchwała w sprawie przyznania KLUBOWI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA „SERCE GÓRNIKA PRZY KGHM PM S.A O/ZG LUBIN” Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 12:04 XV/364/15 Uchwała w sprawie przyznania Klubowi Przewodników i Pilotów RZEPIÓR Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 11:58 XV/363/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/1025/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
05.11.2015 11:43 XV/362/15 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Zawonia
05.11.2015 11:40 XV/361/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Długołęka
05.11.2015 11:37 XV/360/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wądroże Wielkie
05.11.2015 11:34 XV/359/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Środa Śląska
05.11.2015 11:33 XV/358/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warta Bolesławiecka
05.11.2015 11:31 XV/357/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świdnica
05.11.2015 11:14 XV/356/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Udanin
05.11.2015 11:12 XV/355/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubań
05.11.2015 11:05 XV/354/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubin
05.11.2015 11:03 XV/353/15 Uchwała w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych z uwagi na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomów substancji w powietrzu
05.11.2015 11:01 XV/352/15 Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Legnica z uwagi na przekroczenie poziomów docelowych arsenu i ozonu w powietrzu
05.11.2015 11:00 XV/351/15 Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu
05.11.2015 10:58 XV/350/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 10:54 XV/349/15 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Wałbrzych realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Drogi Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów Gorce” będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 10:50 XV/348/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/447/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Radków realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388”
05.11.2015 10:42 XV/347/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w roku 2015 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
05.11.2015 10:39 XV/346/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
05.11.2015 10:19 XV/345/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna