Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2015 10:07 XVI/434/15 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim w sprawie przyjęcia powierzanego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica – Żary i Żary - Węgliniec
03.12.2015 10:06 XVI/433/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/45/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
03.12.2015 10:05 XVI/432/15 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
03.12.2015 10:03 XVI/431/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 10:02 XVI/430/15 Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Dolnośląskiego za lata 2015 i 2016
03.12.2015 09:59 XVI/429/15 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji firmy Bioelektra Group S.A. dotyczącej uwzględnienia w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami instalacji mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów
03.12.2015 09:58 XVI/428/15 Uchwała w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg wojewódzkich
03.12.2015 09:57 XVI/427/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w roku 2015 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
03.12.2015 09:55 XVI/426/15 Uchwała w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw istniejących sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich
03.12.2015 09:54 XVI/425/15 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Lubawka z przeznaczeniem na remont skoczni narciarskiej w Lubawce
03.12.2015 09:52 XVI/424/15 Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową
03.12.2015 09:50 XVI/423/15 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 15:10 XV/422/15 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe załatwianie spraw przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 15:09 XV/421/15 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Rewersowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 15:08 XV/420/15 Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Odrzywolskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 15:07 XV/419/15 Uchwała w sprawie przyznania Władysławowi Majkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 15:06 XV/418/15 Uchwała w sprawie przyznania Mirosławowi Kaszkurowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 15:05 XV/417/15 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Barankowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 15:04 XV/416/15 Uchwała w sprawie przyznania Robertowi Burbie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 15:03 XV/414/15 Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Pietkiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 15:03 XV/415/15 Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Pisarskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 15:02 XV/413/15 Uchwała w sprawie przyznania Ludwigowi Schmahlowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 15:00 XV/412/15 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Kowalikowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 14:58 XV/411/15 Uchwała w sprawie przyznania Jadwidze Hołojdzie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 14:57 XV/410/15 Uchwała w sprawie przyznania Tomaszowi Bojarowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 14:56 XV/409/15 Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Oleszkiewiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 14:55 XV/408/15 Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Okoniowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 14:51 XV/407/15 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Gutowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 14:50 XV/406/15 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Bobowcowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
05.11.2015 14:49 XV/405/15 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Piekarskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna