Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2014 08:16 II/13/14 w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
30.12.2014 08:15 II/12/14 w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
30.12.2014 08:14 II/11/14 w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
30.12.2014 08:12 II/10/14 w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
30.12.2014 08:08 II/9/14 w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
30.12.2014 08:06 II/8/14 w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
30.12.2014 08:02 II/7/14 Uchwała w sprawie powołania komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego V kadencji oraz wyboru ich składów osobowych
19.12.2014 12:13 I/6/14 Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
19.12.2014 12:05 I/5/14 Uchwała w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
19.12.2014 12:00 I/4/14 Uchwała w sprawie wyboru Marszałka Województwa Dolnośląskiego
19.12.2014 11:59 I/3/14 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
19.12.2014 11:58 I/2/14 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
19.12.2014 11:57 I/1/14 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2