Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2015 09:08 XIII/13 Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/247/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2015 roku
10.09.2015 09:06 XIII/14 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bogatynia
10.09.2015 09:05 XIII/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sieniawka
10.09.2015 09:03 XIII/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulików
10.09.2015 08:58 XIII/17 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żmigród
10.09.2015 08:56 XIII/18 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sułów
10.09.2015 08:52 XIII/19 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kostomłoty
10.09.2015 08:49 XIII/20 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Polanica-Zdrój
10.09.2015 08:40 XIII/22 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego, położonej w Kudowie-Zdroju na nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność gminy Kudowa-Zdrój, położoną w Kudowie-Zdroju, bez obowiązku dokonania dopłat
10.09.2015 08:39 XIII/23 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości zabudowanych, położonych w Krośnicach, dokonanej na rzecz Powiatu Milickiego
10.09.2015 08:34 XIII/24 Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2015
10.09.2015 08:33 XIII/25 Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO Sylwestrowi Chęcińskiemu
10.07.2015 11:25 XII sesja Porządek obrad
09.07.2015 14:56 XII/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
09.07.2015 14:55 XII/11 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
09.07.2015 14:53 XII/64 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/1122/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za I półrocze
09.07.2015 14:52 XII/65 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LX/1078/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym
09.07.2015 14:51 XII/1 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/1089/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
09.07.2015 14:48 XII/2 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w roku 2015 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
09.07.2015 14:47 XII/3 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2015 roku
09.07.2015 14:46 XII/4 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Milicz
09.07.2015 14:44 XII/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/66/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
09.07.2015 14:41 XII/6 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Rudna darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chobieni
09.07.2015 14:39 XII/7 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Wołów darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wołowie przy ul. Jana Pawła II
09.07.2015 14:37 XII/9 Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
10.07.2015 13:14 XII/67 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
09.07.2015 14:35 XII/12 Uchwała w sprawie przyznania Gospodarstwu Rolnemu Lucyny Grali Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
09.07.2015 14:34 XII/36 Uchwała w sprawie przyznania Ludowemu Zespołowi Śpiewaczemu WĄSOSZANKI Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
09.07.2015 14:34 XII/13 Uchwała w sprawie przyznania Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jeleniej Górze Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
09.07.2015 14:31 XII/14 Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ – Oddział Dolnośląski Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna