Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2015 15:22 XV/73 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Bobowcowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 15:22 XV/72 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Piekarskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 15:21 XV/75 Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Okoniowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 15:21 XV/74 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Gutowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 15:20 XV/77 Uchwała w sprawie przyznania Tomaszowi Bojarowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 15:20 XV/76 Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Oleszkiewiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 15:19 XV/78 Uchwała w sprawie przyznania Jadwidze Hołojdzie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 15:16 XV/79 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Kowalikowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 15:15 XV/80 Uchwała w sprawie przyznania Ludwigowi Schmahlowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 15:13 XV/81 Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Pietkiewiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 15:12 XV/82 Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Pisarskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 15:10 XV/83 Uchwała w sprawie przyznania Robertowi Burbie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 15:02 XV/84 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Barankowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 15:01 XV/85 Uchwała w sprawie przyznania Mirosławowi Kaszkurowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 15:00 XV/86 Uchwała w sprawie przyznania Władysławowi Majkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 14:59 XV/87 Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Odrzywolskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
22.10.2015 14:58 XV/88 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Rewersowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
11.09.2015 09:43 XIII Porządek obrad
10.09.2015 09:51 XIII/1 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
10.09.2015 09:47 XIII/2 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
10.09.2015 09:33 XIII/3 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/45/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
10.09.2015 09:30 XIII/4 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/97/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w prawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
10.09.2015 09:28 XIII/5 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. „Dolnośląskie Stokrotki”
10.09.2015 09:26 XIII/6 Uchwała w sprawie skargi Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław - Wyspa na uchwałę nr VII/53/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie włączenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu
10.09.2015 09:23 XIII/7 Uchwała w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg wojewódzkich
10.09.2015 09:22 XIII/8 Uchwała w sprawie zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg wojewódzkich
10.09.2015 09:18 XIII/9 Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Szczawno-Zdrój pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont ul. Mickiewicza w obrębie m. Szczawno-Zdrój
10.09.2015 09:17 XIII/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
10.09.2015 09:15 XIII/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
10.09.2015 09:14 XIII/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w roku 2015 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna