Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2015 09:35 XV/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
23.10.2015 09:34 XV/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
23.10.2015 09:33 XV/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w roku 2015 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
23.10.2015 09:27 XV/89 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Wałbrzych realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Drogi Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów Gorce” będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego
23.10.2015 09:27 XV/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/447/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Radków realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388”
23.10.2015 09:25 XV/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa Dolnośląskiego
23.10.2015 09:24 XV/18 Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu
23.10.2015 09:22 XV/19 Uchwała w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Legnica z uwagi na przekroczenie poziomów docelowych arsenu i ozonu w powietrzu
23.10.2015 09:21 XV/21 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubin
23.10.2015 09:21 XV/20 Uchwała w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych z uwagi na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomów substancji w powietrzu
23.10.2015 09:20 XV/22 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubań
23.10.2015 09:14 XV/23 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Udanin
23.10.2015 09:13 XV/24 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świdnica
23.10.2015 09:09 XV/25 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warta Bolesławiecka
23.10.2015 09:06 XV/26 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Środa Śląska
23.10.2015 08:58 XV/27 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wądroże Wielkie
23.10.2015 08:56 XV/28 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Długołęka
23.10.2015 08:55 XV/29 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Zawonia
23.10.2015 08:53 XV/30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/1025/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
23.10.2015 08:51 XV/31 Uchwała w sprawie przyznania Klubowi Przewodników i Pilotów RZEPIÓR Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.10.2015 08:48 XV/32 Uchwała w sprawie przyznania KLUBOWI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA „SERCE GÓRNIKA PRZY KGHM PM S.A O/ZG LUBIN” Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.10.2015 08:47 XV/33 Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Nietupskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.10.2015 08:46 XV/34 Uchwała w sprawie Kazimierzowi Naskręckiemu przyznania Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.10.2015 08:44 XV/35 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Paradowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.10.2015 08:43 XV/36 Uchwała w sprawie przyznania Elżbiecie Góralczyk Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.10.2015 08:40 XV/37 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Lewickiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.10.2015 08:39 XV/39 Uchwała w sprawie przyznania Sebastianowi Kowalczukowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.10.2015 08:39 XV/38 Uchwała w sprawie przyznania Waldemarowi Bartłomiejczakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.10.2015 08:38 XV/41 Uchwała w sprawie przyznania Krystianowi Kiełbowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
23.10.2015 08:38 XV/40 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Szponarowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna