Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2014 07:57 24/2014 24/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania „Grupy roboczej ds. Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”
02.04.2014 07:56 23/2014 23/2014 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2014”
01.04.2014 09:19 22/2014 22/2014 - w sprawie ogłoszenia konkursu „Rysuję PROW 2007-2013” – III edycja
12.08.2014 09:33 21/2014 21/2014 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 141/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika ds. Zdrowia Publicznego
19.03.2014 10:18 20/2014 20/2014 - w sprawie powołania zespołu do spraw konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego
19.03.2014 11:56 19/2014 19/2014 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. współpracy ze środowiskami akademickimi oraz młodzieżowymi
19.03.2014 11:49 18/2014 18/2014 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 99/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Młodzieży
19.03.2014 10:08 17/2014 17/2014 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
19.03.2014 09:51 16/2014 16/2014 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kadr
04.03.2014 13:10 15/2014 15/2014 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
04.03.2014 13:05 14/2014 14/2014 - w sprawie ogłoszenia Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Polska, Polacy, Dolnoślązacy 10 lat w Unii Europejskiej”
25.02.2014 09:08 13/2014 13/2014 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
20.02.2014 15:35 12/2014 12/2014 - w sprawie ogłoszenia piątej edycji Konkursu dla gimnazjalistów „Moja okolica pięknieje dzięki RPO. 10 lat Polski w UE” i powołania Komisji Konkursowej
11.02.2014 15:04 11/2014 11/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
11.02.2014 14:58 10/2014 10/2014 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
11.02.2014 14:55 9/2014 9/2014 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami
11.02.2014 10:13 8/2014 8/2014 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
03.02.2014 10:52 7/2014 7/2014 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
31.01.2014 08:44 6/2014 6/2014 - w sprawie ogłoszenia Konkursu „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku” i powołania Komisji Konkursowej
31.01.2014 08:41 5/2014 5/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
28.01.2014 11:33 4/2014 4/2014 - w sprawie ogłoszenia konkursu „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie” – V edycja
28.01.2014 11:30 3/2014 3/2014 - w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego przeznaczonego do wdrażania Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
17.01.2014 14:26 2/2014 2/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 97/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
14.01.2014 11:14 1/2014 1/2014 - w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2014 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

poprzednia 1 2 3