Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2014 10:16 54/2014 54/2014 - w sprawie powołania dolnośląsko-saksońskich Grup Roboczych dla projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk - Saksonia”
03.07.2014 09:32 53/2014 53/2014 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
03.07.2014 08:57 52/2014 52/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kadr
30.06.2014 15:29 51/2014 51/2014 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
24.06.2014 08:31 50/2014 50/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
24.06.2014 08:28 49/2014 49/2014 - w sprawie ogłoszenia Konkursu dla beneficjentów „Dolnośląski lider RPO” i powołania Komisji Konkursowej
24.06.2014 08:24 48/2014 48/2014 - w sprawie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr /2.02/III/3.5.1/219/04/24/09 pn. ”Modernizacja Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Wałbrzyskiej 58 w Świdnicy” zrealizowanego w ramach ZPORR
24.06.2014 08:23 47/2014 47/2014 - w sprawie określenia zasad wjazdu, poruszania się i obsługi komunikacyjnej na odcinkach dróg wojewódzkich Dolnego Śląska posiadających ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych wyrażone znakami zakazu
11.06.2014 09:51 46/2014 46/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Pracy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego”
30.05.2014 12:44 45/2014 45/2014 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
28.05.2014 12:40 44/2014 44/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kadr
28.05.2014 12:01 43/2014 43/2014 - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
16.05.2014 13:59 42/2014 42/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powołania Grupy roboczej ds. przygotowania Kontraktu Terytorialnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
16.05.2014 13:28 41/2014 41/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
14.05.2014 10:49 40/2014 40/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
13.05.2014 07:57 39/2014 39/2014 - w sprawie ustanowienia obowiązku przekazywania informacji o liczbie i wartości przyznanych dotacji
13.05.2014 07:52 38/2014 38/2014 - w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika Marszałka ds. Transportu
13.05.2014 07:43 37/2014 37/2014 - w sprawie powołania Zespołu ds. wypracowania projektu porozumienia z Gminą Lubin
13.05.2014 07:41 36/2014 36/2014 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny prac nadesłanych na konkurs „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie” – V edycja
09.05.2014 12:33 35/2014 35/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Polityki Zdrowotnej
30.04.2014 09:48 34/2014 34/2014 - w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
28.04.2014 11:16 33/2014 33/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
18.04.2014 08:16 32/2014 32/2014 - w sprawie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Polityki Ekologicznej i Środowiskowej
14.04.2014 12:44 31/2014 31/2014 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 93/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika Marszałka ds. Transportu
11.04.2014 08:36 30/2014 30/2014 - w sprawie powołania komisji do spraw wyłączenia materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową
11.04.2014 08:30 29/2014 29/2014 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 51/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania i zatwierdzenia składu Zespołu Zadaniowego ds. Prowadzenia Serwisów Internetowych UMWD
11.04.2014 08:28 28/2014 28/2014 - w sprawie powołania Zespołu ds. wypracowania projektu ugody z Gminą Wrocław
11.04.2014 08:24 27/2014 27/2014 w sprawie przyznawania honorowego patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego
02.04.2014 08:10 26/2014 26/2014 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. kontaktów międzynarodowych
02.04.2014 08:01 25/2014 25/2014 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 113/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Odnawialnych Źródeł Energii

poprzednia 1 2 3 następna