Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2014 09:21 LI/16 Uchwała w sprawie przyznania Irenie Sokołowskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:20 LI/17 Uchwała w sprawie przyznania Mirosławowi Kobiałce Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:17 LI/18 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Pysiowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:17 LI/19 Uchwała w sprawie przyznania Michałowi Głowackiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:16 LI/20 Uchwała w sprawie przyznania Antoniemu Ziębie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:15 LI/21 Uchwała w sprawie przyznania Małgorzacie Tobiś Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:14 LI/22 Uchwała w sprawie przyznania Teresie Lange Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:13 LI/23 Uchwała w sprawie przyznania Marii Dytko Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:12 LI/24 Uchwała w sprawie przyznania Connyemu Stiehlowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:11 LI/25 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Grodzickiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:07 LI/26 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Rybczyńskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:05 LI/27 Uchwała w sprawie przyznania Wenacie Stawickiej-Czerskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:04 LI/28 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Królowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:03 LI/29 Uchwała w sprawie przyznania Teresie Fierkowicz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:01 LI/30 Uchwała w sprawie przyznania Marioli Kotowicz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 08:57 LI/31 Uchwała w sprawie przyznania Eugeniuszowi Engelowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
28.05.2014 10:52 L/60 Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Pana Leona Susmanka
28.05.2014 10:45 L/59 Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Pana Jarosława Charłampowicza
23.05.2014 08:26 L sesja Porządek obrad
22.05.2014 13:05 L/36 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. „Dolnośląskie Stokrotki” – II nabór
22.05.2014 13:03 L/37 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2014 dotacji na usuwanie skutków katastrofy budowlanej w zabytkach wpisanych do rejestru
22.05.2014 13:02 L/38 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowych wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2014
22.05.2014 13:01 L/1 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
22.05.2014 13:00 L/39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
22.05.2014 12:58 L/40 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
22.05.2014 12:57 L/2 Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich
22.05.2014 12:55 L/41 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzebnica
22.05.2014 12:54 L/42 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29/24 o pow. 0,1249 ha AM-33 obręb 45 – Stabłowice
22.05.2014 12:50 L/3 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XII/246/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa
22.05.2014 12:49 L/53 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/1466/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna