Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2014 11:15 LI/32 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2013
18.06.2014 11:13 LI/33 Absolutorium dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2013
18.06.2014 11:12 LI/36 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr L/1771/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowych wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2014
18.06.2014 11:07 LI/37 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/702/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w m. Bolesławiec
18.06.2014 11:04 LI/38 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
18.06.2014 11:03 LI/44 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
18.06.2014 11:02 LI/39 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2014 roku
18.06.2014 10:55 LI/40 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Strzegom realizacji w 2014 r. zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. "Dożynki wojewódzkie"
18.06.2014 10:53 LI/41 Uchwała w sprawie włączenia w skład obwodu łowieckiego nr 312 terenów bezpośrednio z nim graniczących
18.06.2014 10:52 LI/42 Uchwała w sprawie zmiany granic obwodu łowieckiego nr 224
18.06.2014 10:51 LI/43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Wołów darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lubiążu
18.06.2014 10:41 LI/47 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/1466/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 10:39 LI/48 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
18.06.2014 10:23 LI/34 Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 10:22 LI/35 Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 10:00 LI/1 Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:59 LI/2 Uchwała w sprawie przyznania Zdzisławowi Barszczewskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:58 LI/3 Uchwała w sprawie przyznania Waldemarowi Chabiorowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:53 LI/4 Uchwała w sprawie przyznania Wilhelmowi Kasperskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:39 LI/5 Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Kempiakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:34 LI/6 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Kołodziejczykowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:33 LI/7 Uchwała w sprawie przyznania Teresie Maziarz-Machay Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:30 LI/8 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Olenderkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:29 LI/9 Uchwała w sprawie przyznania Aleksandrowi Podolskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:28 LI/10 Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Sznajderskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:26 LI/11 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Wawrzyniakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:25 LI/12 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Węgrzynowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:24 LI/13 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Wolaninowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:23 LI/14 Uchwała w sprawie przyznania Izabeli Żurowskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.06.2014 09:22 LI/15 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Łabędziowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna