Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2014 08:55 LII/23 Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Kawałce Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:54 LII/24 Uchwała w sprawie przyznania Tomaszowi Newlaczylowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:52 LII/25 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Wesołowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:50 LII/26 Uchwała w sprawie przyznania Grażynie Sokołowskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:49 LII/28 Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Majewskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:49 LII/27 Uchwała w sprawie przyznania Cecylii Biegańskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:48 LII/29 Uchwała w sprawie przyznania Edwardowi Gniewkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:44 LII/30 Uchwała w sprawie przyznania Mieczysławowi Ceninowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:43 LII/31 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Jaroszkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:41 LII/32 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Ręcławowiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:39 LII/33 Uchwała w sprawie przyznania Kazimierze Ciosmak Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:37 LII/34 Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Dygoniowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:35 LII/35 Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Sobczykowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:34 LII/36 Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Ślusarczykowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:33 LII/37 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Cembrzyńskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:31 LII/38 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Koniecznemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:28 LII/39 Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Rotte Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:24 LII/40 Uchwała w sprawie przyznania Witoldowi Sokołowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:19 LII/41 Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Szulowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:18 LII/42 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Zacharskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:17 LII/43 Uchwała w sprawie przyznania Władysławowi Tkaczewowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:16 LII/44 Uchwała w sprawie przyznania Bogdanowi Rosickiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:15 LII/45 Uchwała w sprawie przyznania Antoniemu Witczakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:11 LII/46 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Witczakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:04 LII/63 Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Łaciukowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:01 LII/64 Uchwała w sprawie przyznania Bogusławowi Krukowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 07:54 LII/65 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Bacy Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
25.06.2014 13:58 LI/50 Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego dotyczącego warunków wprowadzenia zmian w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz wyników kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zastosowania nowych przepisów przez organy Województwa Dolnośląskiego
25.06.2014 13:56 LI/49 Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu NR WIOS -WROC 151/2014 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z kontroli w zakresie sprawdzenia przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez obiekty objęte cyklami kontrolnymi ogólnopolskimi
18.06.2014 16:29 Sesja LI Porządek obrad

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna