Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2014 13:26 LII/57 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1833/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2014 roku
10.07.2014 13:24 LII/58 Uchwała w sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie ustanowienia siedziby Zarządu Dorzecza Odry we Wrocławiu
10.07.2014 13:23 LII/59 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1634/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2014 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
10.07.2014 13:22 LII/60 Uchwała w sprawie zmian w podziale obszaru województwa dolnośląskiego na okręgi wyborcze
10.07.2014 13:21 LII/61 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/1466/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 13:19 LII/62 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
10.07.2014 13:19 LII/67 Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr XXI/482/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru oraz zasad nadawania i noszenia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” oraz przyznawania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska pod nazwą CIVI HONORARIO
10.07.2014 13:17 LII/66 Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIV/1490/13 z dnia 19 grudnia 2013r.
10.07.2014 09:36 LII/1 Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi PTTK Ziemi Kamiennogórskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:34 LII/2 Uchwała w sprawie przyznania Okręgowi Wrocławskiemu Ligi Ochrony Przyrody Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:32 LII/3 Uchwała w sprawie przyznania Sylwii Zachar Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:31 LII/4 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Zacharowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:29 LII/6 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Stochmiałkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:29 LII/5 Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Trojanowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:28 LII/7 Uchwała w sprawie przyznania Bronisławowi Drozdowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:27 LII/8 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Żurowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:25 LII/9 Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Cieśli Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:24 LII/10 Uchwała w sprawie przyznania Witoldowi Deryle Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:22 LII/11 Uchwała w sprawie przyznania Sylwestrowi Janicowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:12 LII/12 Uchwała w sprawie przyznania Bartoszowi Łysyganiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:09 LII/13 Uchwała w sprawie przyznania Romanowi Palewskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:08 LII/14 Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Ziaji Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:06 LII/15 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Cybulskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:04 LII/16 Uchwała w sprawie przyznania Marii Drapiewskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:02 LII/17 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Kasperkiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:01 LII/18 Uchwała w sprawie przyznania Alexandrosowi Mawromatisowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 09:00 LII/19 Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Seniowowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:59 LII/20 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Ziaji Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:57 LII/21 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Demboryńskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 08:56 LII/22 Uchwała w sprawie przyznania Renacie Godlewskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna