Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2014 11:55 LIII/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/1697/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”
18.09.2014 11:52 LIII/19 Uchwała w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg wojewódzkich
18.09.2014 11:48 LIII/20 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich
18.09.2014 11:41 LIII/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1634/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2014 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
18.09.2014 11:36 LIII/22 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1833/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2014 roku
18.09.2014 11:33 LIII/23 Uchwała w sprawie skargi PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na uchwałą nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
18.09.2014 11:26 LIII/24 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012
18.09.2014 11:17 LIII/25 Uchwała w sprawie uzgodnienia zmiany granic Karkonoskiego Parku Narodowego
18.09.2014 11:07 LIII/13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości zabudowanych położonych w Krośnicach, dokonanej na rzecz Powiatu Milickiego
18.09.2014 11:00 LIII/30 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/1466/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
18.09.2014 10:53 LIII/31 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/1467/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.
18.09.2014 10:48 LIII/32 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
18.09.2014 10:31 LIII/26 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
18.09.2014 10:23 LIII/28 Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa za rok 2014
18.09.2014 10:15 LIII/29 Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO Kornelowi Morawieckiemu i Władysławowi Frasyniukowi
18.09.2014 09:38 LIII Uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
18.09.2014 09:24 LIII Uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
16.07.2014 14:33 LII/69 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
16.07.2014 14:21 LII/68 Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
11.07.2014 08:35 LII Sesja Porządek obrad
10.07.2014 13:50 LII/47 Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z ograniczoną odpowiedzialnością
10.07.2014 13:49 LII/48 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr L/1771/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowych wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2014
10.07.2014 13:47 LII/49 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/1159/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
10.07.2014 13:45 LII/50 Uchwała w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Wałbrzychu i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu
10.07.2014 13:44 LII/51 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji Gminie Czarny Bór na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą"
10.07.2014 13:43 LII/52 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/1089/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
10.07.2014 13:41 LII/53 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
10.07.2014 13:31 LII/54 Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
10.07.2014 13:29 LII/55 Uchwała w sprawie przystąpienia do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Góra
10.07.2014 13:28 LII/56 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stronie Śląskie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna