Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2014 17:12 I/4 w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
15.12.2014 17:11 I/3 Uchwała w sprawie wyboru Marszałka Województwa Dolnośląskiego
15.12.2014 17:10 I/2 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
15.12.2014 17:07 I/1 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
24.11.2014 15:43 Sesja I Porządek obrad
28.11.2014 09:50 Uchwała w sprawie Wileloletniej Progrnozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
17.11.2014 12:51 Uchwała w sprawie budżetu województwa dolnośląskiego na rok 2015
28.10.2014 11:03 LV/140 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/418/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Prusice realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Strupina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342."
27.10.2014 12:38 LV/139 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim w sprawie przyjęcia powierzanego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica – Żary i Żary – Węgliniec
24.10.2014 13:24 Sesja LV Porządek obrad
23.10.2014 12:13 LV/1 Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej z siedzibą w Strasburgu (ALDA)
23.10.2014 10:25 LV/29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/482/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru oraz zasad nadawania i noszenia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” oraz przyznawania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska pod nazwą CIVI HONORARIO
23.10.2014 12:08 LV/2 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1094/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowych wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2013
23.10.2014 12:07 LV/3 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr L/1771/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowych wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w latach 2014-2015
23.10.2014 12:05 LV/4 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego, będącymi Laureatami Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie" na realizację działań na rzecz lokalnej polityki prorodzinnej w 2015 roku
23.10.2014 12:04 LV/5 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą LIII/1946/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1624/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
23.10.2014 12:02 LV/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/840/12 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego
23.10.2014 11:55 LV/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/952/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
23.10.2014 11:49 LV/8 Uchwała w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego"
23.10.2014 11:46 LV/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/625/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Wojcieszów realizacji zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów - ul. Bolesława Chrobrego"
23.10.2014 11:45 LV/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
23.10.2014 11:44 LV/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
23.10.2014 11:43 LV/12 Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Kowary pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej „Wysoka Łąka" w Kowarach
23.10.2014 11:42 LV/13 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kamiennogórskiemu na realizację zadania pn.: „Odbudowa drogi powiatowej nr 3468 D na odcinku Kamienna Góra - Krzeszów"
23.10.2014 11:40 LV/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/1239/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie Gminy Walim
23.10.2014 11:39 LV/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/1240/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w granicach administracyjnych m. Wałbrzych
23.10.2014 11:36 LV/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/157/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Lwówek Śląski realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Płóczki Dolne, Lwówek Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 wraz z budową zatoki autobusowej (strona lewa)"
23.10.2014 11:35 LV/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/364/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotla realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319"
23.10.2014 11:33 LV/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/370/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotla realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319"
23.10.2014 11:32 LV/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/1233/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Gminie Ząbkowice Śląskie realizacji zadania w zakresie remontu dróg wojewódzkich w obrębie m. Ząbkowice Śląskie planowanych do przekazania Miastu Gminie Ząbkowice Śląskie oraz budowy chodnika

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna