Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2014 10:42 III/13 Uchwała w sprawie skargi ......................... na uchwałę nr XLVIII/1624/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
23.12.2014 13:38 III sesja Porządek obrad
23.12.2014 12:59 III/1 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LV/2131/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim w sprawie przyjęcia powierzanego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica – Żary i Żary – Węgliniec
23.12.2014 12:58 III/2 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Dziadowa Kłoda
23.12.2014 12:57 III/3 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Pielgrzymka
23.12.2014 12:56 III/4 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Czernina Dolna
23.12.2014 12:55 III/5 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Gądkowice
23.12.2014 12:51 III/6 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Jemielno
23.12.2014 12:50 III/7 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gryfów Śląski
23.12.2014 12:45 III/8 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kłodzko
23.12.2014 12:44 III/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/1466/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
23.12.2014 12:42 III/10 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
23.12.2014 12:41 III/11 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały XLIV/1467/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
23.12.2014 12:40 III/12 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
22.12.2014 13:17 II/24 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego budowy drogi ekspresowej Wrocław – Kotlina Kłodzka – południowa granica państwa
17.12.2014 15:24 II sesja Porządek obrad
17.12.2014 15:17 II/1 Uchwała w sprawie powołania komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego V kadencji oraz wyboru ich składów osobowych
17.12.2014 15:16 II/2-II/11 Zatwierdzenie wyboru przewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
17.12.2014 15:15 II/13 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn.: „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”
17.12.2014 15:15 II/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1697/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”
17.12.2014 15:14 II/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/511/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powierzenia innym jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg wojewódzkich
17.12.2014 15:13 II/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
17.12.2014 15:13 II/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
17.12.2014 15:12 II/18 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania .................................................... z dnia 6 listopada 2014 r. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
17.12.2014 15:12 II/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/999/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Żórawina
17.12.2014 15:11 II/19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Ziębice darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wadochowice, stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego
17.12.2014 15:10 II/22 Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową
17.12.2014 15:10 Wybór Wicemarszałka i Członka Zarządu Województwa
17.12.2014 15:09 II/23 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka Województwa Dolnośląskiego
15.12.2014 17:15 I/5 Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna