Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2014 08:38 Uchwała Nr 6485/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokości stypendium za wyniki w nauce uzyskane w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014 dla słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy, wchodzącego w skład Dolnośląskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy
18.11.2014 15:53 Uchwała Nr 6484/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokości stypendium za wyniki w nauce uzyskane w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie
18.11.2014 15:53 Uchwała Nr 6483/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokości stypendium za wyniki w nauce uzyskane w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy
18.11.2014 15:52 Uchwała Nr 6482/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokości stypendium za wyniki w nauce uzyskane w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu
18.11.2014 15:51 Uchwała Nr 6481/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokości stypendium za wyniki w nauce uzyskane w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów Szkoły Policealnej Medycznej im Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu
18.11.2014 15:50 Uchwała Nr 6480/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w semestrze letnim w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu
18.11.2014 15:48 Uchwała Nr 6479/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokość stypendium za wyniki w nauce uzyskane w semestrze letnim w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu
18.11.2014 15:47 Uchwała Nr 6478/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokości stypendium za wyniki w nauce uzyskane w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014 dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego im. G. Piramowicza we Wrocławiu
24.11.2014 09:51 Uchwała Nr 6477/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Opery Wrocławskiej za 2014 rok
24.11.2014 09:48 Uchwała Nr 6476/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Teatru Polskiego we Wrocławiu za 2014 rok
18.11.2014 15:46 Uchwała Nr 6475/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla następującego zadania: ‐ „Budowa gazociągu Lwówek-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" (na terenie województwa dolnośląskiego)
18.11.2014 15:45 Uchwała Nr 6474/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następującego zadania: ‐ „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławska) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela"
18.11.2014 15:43 Uchwała Nr 6473/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następującego zadania: ‐ „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i ul. K. Sprawiedliwego”
24.11.2014 09:47 Uchwała Nr 6472/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: ‐ uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Bystrzyca Kłodzka, gminy Kłodzko, gminy Oborniki Śląskie; ‐ uzgodnienia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Bolesławiec, miasta Lubań, gminy Ścinawa; ‐ uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka; ‐ wniosk
24.11.2014 09:44 Uchwała Nr 6471/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: ‐uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Jerzmanowa, gminy Lwówek Śląski; ‐ uzgodnienia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Bolesławiec, gminy Góra, gminy Stara Kamienica; ‐uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska; ‐wniosków do projektów
18.11.2014 15:42 Uchwała Nr 6470/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 557/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia i nałożenia korekty finansowej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
18.11.2014 15:41 Uchwała Nr 6469/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6063/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wyboru projektów w trybie systemowym do dofinansowania w ramach Działania 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej” w Priorytecie V Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) z
27.11.2014 13:12 Uchwała Nr 6468/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
27.11.2014 13:05 Uchwała Nr 6467/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyznania nagród rocznych za 2013 rok Dyrektorowi i Zastępcom Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
27.11.2014 13:04 Uchwała Nr 6466/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiej Federacji Sportu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
14.11.2014 09:47 Uchwała Nr 6465/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego
27.11.2014 13:01 Uchwała Nr 6464/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki "Sanatoria Dolnośląskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
18.11.2014 15:33 Uchwała Nr 6463/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
18.11.2014 15:30 Uchwała Nr 6462/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
18.11.2014 15:28 Uchwała Nr 6461/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
18.11.2014 15:26 Uchwała Nr 6460/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
17.11.2014 08:19 Uchwała Nr 6459/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
17.11.2014 08:08 Uchwała Nr 6458/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
20.11.2014 12:29 Uchwała Nr 6457/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 6233/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
17.11.2014 08:55 Uchwała Nr 6456/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna