Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2018 14:00 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12.01.2018 roku wydana została decyzja nr 1/WE/2018 wygaszająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 13/96 z dnia 30.05.1996 r. z późn. zm. udzieloną firmie Cemex Polska Sp. z o.o. na wydobywanie granitu ze złoża „Gołaszyce”.
08.01.2018 15:16 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 21.12.2017 roku wpłynął wniosek firmy WALBET A.D.K. WALKOWIAK Spółka jawna, ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Radziechów III”.
08.01.2018 15:15 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 19.12.2017 roku wpłynął wniosek Pani Katarzyny Nogała i Pana Krzysztofa Nogała, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą „TRANS-HURT”, ul. Kadecka 34, 63-900 Rawicz, o zmianę koncesji Wojewody Wrocławskiego nr 23/E/96 z dnia 06.12.1996 r. (z późniejszymi zmianami), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Laskowa II”.
05.01.2018 14:00 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy: Budomaks Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1/E/2013 z dnia 27.02.2013 r. udzielonej firmie Kruszywa Agroblok Sp. z o.o. s.k-a. na wydobywanie piasków kwarcowo-skaleniowych ze złoża "Strzegomiany"
05.01.2018 10:12 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 roku wydana została decyzja nr 27/2017 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 11/E/2013 z dnia 14.11.2013 r. (ze zm.) udzieloną firmie: Gospodarstwo Rolne „Brzezinka” – Tereszkiewicz Lipa Spółka Jawna, Brzezinka 12, 56-400 Oleśnica, na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Brzezinka” położonego w miejscowości Brzezinka, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
05.01.2018 10:10 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy: Gospodarstwo Rolne „Brzezinka” – Tereszkiewicz Lipa Spółka Jawna, Brzezinka 12, 56-400 Oleśnica o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 11/E/2013 z dnia 14.11.2013 r. (ze zm.) udzielonej na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Brzezinka” położonego w miejscowości Brzezinka, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
04.01.2018 08:20 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 01.12.2017 roku wpłynął wniosek firmy: Kamieniarz s.c. ul. B. Chrobrego 69, 25-607 Kielce, o zmianę koncesji Wojewody Legnickiego nr 11/94 z dnia 29.08.1994 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie piaskowców ciosowych ze złoża „Nowa Wieś Grodziska III".
04.01.2018 08:19 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 21 grudnia 2017 r., wydana została decyzja nr 13/E/2017,tj. koncesja na wydobywanie granitu ze złoża „Pokutnik 1” położonego w miejscowości Paszowice w gminie Paszowice, powiat jaworski, woj. dolnośląskie. Koncesja udzielona została firmie FEERA Sp. z o.o w Legnicy.
29.12.2017 07:40 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 roku wydana została decyzja 26/2017 zmieniająca koncesję Marszałka Wojewósztwa Dolnoslaskiego nr 2/E/2006 z dnia 19.05.2006 r. (ze zm.), udzieloną firmie: Interfarma Sp. z o.o., na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Strzelce II".
29.12.2017 07:38 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 roku wydana została decyzja 25/2017 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 1/E/99 z dnia 18.01.1999 r. (ze zm.), udzieloną firmie: Interfarma Sp. z o.o., na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Strzelce".
21.12.2017 13:56 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna – Pasikurowice”.
19.12.2017 13:39 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 10.11.2017 roku wpłynął wniosek firmy: Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca Skalimex Sp. z o.o. sp.k., Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom, o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 250/93 z dnia 22.12.1993 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie granitu ze złoża "Borów".
15.12.2017 07:47 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 14 grudnia 2017 r., wydana została decyzja nr 12/E/2017, tj. koncesja na wydobywanie szarogłazu ze złoża „Młynów” położonego w miejscowości Młynów w gminie Kłodzko, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie. Koncesja udzielona została firmie NIGER POL Sp. z o.o w Goleniowie.
14.12.2017 11:57 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku wydana została decyzja 24/2017 zmieniająca koncesję Wojewody Jeleniogórskiego nr 2/E/94 z dnia 25.01.1994 r. (ze zm.), udzieloną firmie: RKP Słowiany Sp. z o.o., na wydobywanie surowca ilastego ceramiki budowlanej ze złoża "Słowiany".
04.12.2017 07:39 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30 listopada 2017 roku wydana została decyzja 22/2017 zmieniająca koncesję Wojewody Wałbrzyskiego nr 12/98 z dnia 4.12.1998 r.(ze zm.), udzieloną firmie: Transpiach Kopalnia Kruszywa Wiesława, Stefan Piotrowscy Spółka Jawna, na wydobywanie granitu ze złoża "Gola Świdnicka".
04.12.2017 07:37 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 23 listopada 2017 roku wydana została decyzja 21/2017 zmieniająca koncesję Wojewody Legnickiego nr 9/94 z dnia 08.08.1994 r.(ze zmianami), udzielona firmie: „Bober” Sp. z o.o., ul. Gersona 5/17, 51-664 Wrocław, na wydobywanie piaskowca ze złoża "Wartowice II", położonego w miejscowości Wartowice, gmina Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.
23.11.2017 11:32 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 22 listopada 2017 roku wydana została decyzja 16/2017 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 6/E/2002 z dnia września 2002 r., udzieloną firmie: Przedsiębiorstwo Handlu, Usług i Produkcji Różnej "LAPIS" Sp. z o.o., na wydobywanie granodiorytu ze złoża "Łażany II", położonego w miejscowości Łażany, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
20.11.2017 14:32 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna – Pasikurowice” oraz o wystąpieniu do Wójta Gminy Ruja, Wójta Gminy Malczyce, Burmistrza Miasta i Gminy Środa Śląska, Wójta Gminy Miękinia, Burmistrza Obornik Śląskich, Wójta Gminy Wisznia Mała, oraz Wójta Gminy Długołęka o zaopiniowanie przedłożonego pojektu rozstrzygnięcia.
14.11.2017 11:27 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 25 października 2017 roku wpłynął wniosek firmy EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Przyłęk-Pilce” w obrębie projektowanego obszaru górniczego „Pilce-Dzbanów 1A”.
14.11.2017 11:18 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 11 października 2017 roku wpłynął wniosek firmy: Ekoceramika Sp. z o.o., o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 1/E/2005 z dnia 24.03.2005 r. (ze zm.) udzielonej na wydobywanie piaskowców ilastych ze złoża "Janina I".
14.11.2017 11:11 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12 października 2017 roku wydana została decyzja 9/WE/2017 cofająca koncesję Wojewody Dolnoslaskiego nr 10/E/2017 z dnia 02.08.1999 r. udzielonej Panu Pawłowi Sajdakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Paweł Sajdak Kopalnia Kruszywa Naturalnego, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Bagno I”, położonego na terenie gruntów w miejscowości Bagno, gmina Oborniki Śląskie, województwo dolnośląskie.
23.10.2017 07:42 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 22 września 2017 roku wpłynął wniosek firmy: Przedsiębiorstwo Handlu, Usług i Produkcji Różnej "LAPIS" Sp. z o.o., o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 6/E/2002 z dnia września 2002 r., udzielonej na wydobywanie granodiorytu ze złoża "Łażany II".
23.10.2017 07:42 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 22 września 2017 roku wpłynął wniosek firmy: Transpiach Kopalnia Kruszywa Wiesława, Stefan Piotrowscy Spółka Jawna, o zmianę koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 12/98 z dnia 4.12.1998 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie granitu ze złoża "Gola Świdnicka".
18.10.2017 14:12 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28 września 2017 roku wydana została decyzja 8/WE/2017 stwierdzająca wygaśnięcie koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 16/92 z dnia 20.05.1992 r. (ze zmianami) udzielonej firmie Eurovia Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Przyłęk – Pilce”, położonego na terenie gruntów w miejscowości Przyłęk, gmina Bardo, oraz w miejscowości Pilce, gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
18.10.2017 13:34 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18 września 2017 roku wpłynął wniosek firmy FEERA Sp. z o.o., ul. Argentyńska 20, 59-220 Legnica, o udzielenie koncesji na wydobywanie granitu ze złoża „Pokutnik 1” w obrębie projektowanego obszaru górniczego „Pokutnik 1 –I”.
18.10.2017 13:33 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18 września 2017 roku wpłynął wniosek firmy: RKP Słowiany Sp. z o.o., o zmianę koncesji Wojewody Jeleniogórskiego nr 2/E/94 z dnia 25.01.1994 r. (ze zm.) udzielonej na wydobywanie surowca ilastego ceramiki budowlanej ze złoża "Słowiany".
17.10.2017 08:07 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18 września 2017 roku wpłynął wniosek firmy Bober Sp. z o.o., ul. Gersona 5/17, 51-664 Wrocław, o zmianę koncesji Wojewody Legnickiego nr 9/94 z dnia 08.08.1994 r. (ze zmianami), udzielonej na wydobywanie piaskowca ze złoża "Wartowice II", położonego w miejscowości Wartowice, gmina Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.
06.10.2017 15:16 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 19 września 2017 roku wpłynął wniosek firmy: firmy Piaski Polskie Sp. z o.o. w Zielonej Górze o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Obora II” położonego w miejscowości Obora, gmina Lubin, powiat lubiński, województwo dolnośląskie.
20.09.2017 10:08 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy NIGER POL Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja, 72-100 Goleniów, o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża szarogłazu "Młynów".
20.09.2017 10:07 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 06.09.2017 roku wpłynął wniosek firmy: INTERFARMA Sp. z o.o., Strzelce 12C, 56-410 Dobroszyce, o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2006 z dnia 19.05.2006 r. (ze zmianą), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Strzelce II”, położonego w miejscowości Strzelce, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 następna