Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2018 08:20 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 29.03.2018 roku wpłynął wniosek firmy: Termy Staniszów Sp. z o.o. I Wspólnicy Spółka Komandytowa o udzielenie koncesji na eksploatację wód termalnych Staniszów ST-1
09.05.2018 15:10 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 09.02.2018 roku wpłynął wniosek Pana Jana Klicha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Produkcyjno-Usługowy "Klichmet" Jan Klich, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Dobków I".
23.04.2018 10:11 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 04.04.2018 roku wydana została decyzja nr 4/WE/2018 cofająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 8/E/2016 z dnia 17.03.2016 r. z późn. zm. udzieloną Kopalni Pierwoszów Sp. z o.o. w Pęgowie na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Pierwoszów”, położonego w miejscowości Pierwoszów, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
23.04.2018 10:11 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 17.04.2018 roku wydana została decyzja nr 6/WE/2018 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 4/E/2000 z dnia 29 września 2000 r. z późn. zm. udzieloną Panu Remigiuszowi Gruszeckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Kopalnie Gruszecki, Remigiusz Gruszecki na wydobywanie piaskowca ze złoża „Skała”, położonego w miejscowości Skała, gmina Lwówek Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.
23.04.2018 10:06 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 13 kwietnia 2018 r., wydana została decyzja nr 14/2018, zmieniająca koncesję na wydobywanie piaskowców ciosowych ze złoża „Nowa Wieś Grodziska III” położonego na terenie gminy Pielgrzymka, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie udzieloną Państwu: Agnieszce Modlińskiej – Radzkiej, Łukaszowi Modlińskiemu, Przemysławowi Modlińskiemu, Mateuszowi Modlińskiemu, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: „Kamieniarz s.c.”, ul. B. Chrobrego 69, 25-607 Kielce.
23.04.2018 10:05 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku wydana została decyzja nr 15/2018 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 2/E/99 z dnia 22.03.1999 r. udzieloną firmie Eurovia Kruszywa S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Domanice", położonego na terenie gminy Mietków, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
23.04.2018 10:05 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 17.04.2018 roku wydana została decyzja nr 5/WE/2018 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 5/E/2000 z dnia 25.05.2000 r. (ze zm.) udzieloną Panu Pawłowi Marcinkowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: VICTOR – Marcinkowski Paweł, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Strzelce I” położonego w miejscowości Strzelce, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
23.04.2018 10:04 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku wydana została decyzja nr 13/2018 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 11/E/2005 z dnia 10 października 2005 r. (ze zm.), udzieloną firmie LHOTSE Sp. z o.o. Sp. k., Wojciechów 21B, 59 -623 Lubomierz, na wydobywanie bazaltu ze złoża "Wojciechów" położonego w miejscowości Wojciechów, gmina Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.
16.04.2018 07:42 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku wydana została decyzja nr 13/2018 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 11/E/2005 z dnia 10 października 2005 r. (ze zm.), udzieloną na na wydobywanie bazaltu ze złoża "Wojciechów" położonego w miejscowości Wojciechów, gmina Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.
06.04.2018 14:57 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 20 marca 2018 r., wydana została decyzja nr 2/E/2018,tj. koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Radziechów III” położonego w miejscowości Radziechów, gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie. Koncesja udzielona została firmie WALBET A.D.K. Walkowiak Sp. Jawna w Miejskiej Górce.
06.04.2018 14:56 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 06.03.2018 roku wydana została decyzja nr 3/WE/2018 wygaszająca koncesję Wojewody Wrocławskiego nr 23/E/96 z dnia 06.12.1996 r. z późn. zm. Pani Magdalenie Nogała i Panu Krzysztofowi Nogała, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „TRANS-HURT” Krzysztof i Magdalena Nogała, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Laskowa II”.
27.03.2018 10:05 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 8 marca 2018 roku wpłynął wniosek firmy TRANSMAN-BIS spółka jawna o przeniesienie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Czernikowice II” położonego w miejscowości Czernikowice, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
14.03.2018 14:56 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 13.02.2018 roku wpłynął wniosek firmy: LHOSTE Sp. z o.o. Sp. k., Wojciechów 21B, 59-623 Lubomierz, o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 11/E/2005 z dnia 10 października 2005 r. (ze zmianą) udzielonej na wydobywanie bazaltu z części złoża „Wojciechów”, położonego w miejscowości Wojciechów, gmina Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.
14.03.2018 14:54 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15 lutego 2018 roku wpłynął wniosek Pana Tomasza Knoblaucha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PIASKOP 2 o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 8/E/2012 z dnia 14.12.2012 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Chrząstawa Wschód”,położonego w gminie Chrząstawa Wschód, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
09.03.2018 09:54 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 9 lutego 2018 roku wpłynął wniosek Pana Jana Klicha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Produkcyjno-Usługowy „Klichmet” Jan Klich, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Dobków I”
06.03.2018 14:12 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 6 marca 2018 roku wydana została decyzja nr 6/2018 przenosząca na firmę: Smart Management Sp. z o.o., aleja Legionów 24/13, 41-902 Bytom koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 18/E/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. (ze zmianami), udzieloną firmie Taurus Investments Sp. z o.o., aleja Legionów 24/13, 41-902 Bytom, na wydobywanie granitu z części złoża „Strzegom”, położonego w miejscowości Strzegom, gmina Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
06.03.2018 14:11 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 14 lutego 2018 roku wpłynął wniosek firmy: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawana, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, o przeniesienie koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 17/92 z dnia 20 maja 1992 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Topola-Zbiornik”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
05.03.2018 10:01 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku wydana została decyzja nr 5/2018 przenosząca na firmę: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawana, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 3/E/2000 z dnia 10.10.2000 r. (ze zmianami), udzieloną firmie: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Pomianów”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
05.03.2018 09:55 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku wydana została decyzja nr 4/2018 przenosząca na firmę: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. udzieloną firmie: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bartniki III”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
05.03.2018 09:47 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 02.02.2018 roku wpłynął wniosek firmy: EUROVIA KRUSZYWA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 2/E/99 z dnia 22.03.1999 r. udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Domanice".
28.02.2018 13:59 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 27 lutego 2018 r., wydana została decyzja nr 1/E/2018,tj. koncesja na wydobywanie Kruszywa Naturalnego ze złoża „Kilianów III” położonego w miejscowości Kilianów w gminie Katy Wrocławskie, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie. Koncesja udzielona została firmie KOP-TRANS Paweł Szymczuk.
26.02.2018 13:45 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 25.01.2018 roku wpłynął wniosek firmy: QS-Doradztwo Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 41-600 Świętochłowice, o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 20/99 z dnia 29.04.1999 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie łupka kwarcytowego ze złoża „Jegłowa".
21.02.2018 15:07 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji nr 1/2018 zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice, województwo dolnośląskie, gminy: Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka"
19.02.2018 15:18 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 02 lutego 2018 roku wpłynął wniosek firmy: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, o przeniesienie koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 3/E/2000 z dnia 10.10.2000 r. (ze zmianami), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Pomianów”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
19.02.2018 15:17 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 02 lutego 2018 roku wpłynął wniosek firmy: Kopalnia Surowców Mineralnych Byczeń - Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bartniki III”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
14.02.2018 15:19 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12.02.2018 roku wydana została decyzja nr 2/WE/2018 wygaszająca koncesję Wojewody Wrocławskiego nr 4/96 z dnia 26.03.1996 r. z późn. zm. udzieloną firmie Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu Ceramika na wydobywanie iłów ceramiki budowlanej ze złoża „Sośnica” położonego na terenie gminy Katy Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
14.02.2018 15:17 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 09 lutego 2018 roku wydana została decyzja nr 3/2018 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 1/E/2005 z dnia 24 marca 2005 r. (ze zm.) udzieloną firmie: Ekoceramika Sp. z o.o., Suszki 80, 59-700 Bolesławiec na wydobywanie kopaliny ze złoża piaskowców ilastych „Janina I” położonego w miejscowości Suszki, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.
07.02.2018 14:05 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 7 lutego 2018 roku wydana została decyzja nr 2/2018 przenosząca na firmę: Budomaks Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1/E/2013 z dnia 27.02.2013 r. udzieloną firmie: AGROBLOK Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna, ul. Wrocławska 7, 55-040 Bielany Wrocławskie, na wydobywanie piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża „Strzegomiany”, położonego w miejscowości Strzegomiany, gmina Sobótka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
22.01.2018 14:35 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy: Kop-Trans Paweł Szymczuk, o wydanie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Kilianów III", położonego w miejscowości Kilianów, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
22.01.2018 14:09 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy: Kopalnie Surowców Mineralnych "Surmin-Kaolin S.A.", o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 83/92 z dnia 19.1.1992 r. (ze zm.) udzielonej na wydobywanie surowca kaolinowego ze złoża "Maria III".

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna