Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2019 14:06 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek Kopalni Sjenitu "Przedborowa" Sp. z o.o. o zmianę koncesji Ministra Środowiska nr 7/2000 z dnia 05.07.2000 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie sjenitu ze złoża "Przedborowa".
14.06.2019 14:05 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 22.05.2019 r. wpłynął wniosek firmy POZ BRUK Sp. z o.o. Spółka Jawna o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 2/E/98 z dnia 29.10.1999 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Pieńsk".
13.06.2019 11:58 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie wygaszenia w części koncesji MOŚZNIL nr 108/92 z dnia 15.12.1992 r. (z późn. zm), udzielonej firmie Tinarg Sp. z o.o., Zimnik 37, 59-407 Mściwojów, na wydobywanie granitu ze złoża „Zimnik I”, oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.
11.06.2019 11:57 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 24.05.2019 r. roku wpłynął wniosek firmy Dolnośląskie Centrum Kruszyw Sp. z o.o., ul Szosa Chełmińska 172/2A, 87-100 Toruń, o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1/E/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Pawłów Trzebnicki”, położonego w miejscowości Pawłów Trzebnicki, gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
30.05.2019 14:54 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30.04.2019 r. roku wpłynął wniosek firmy Kruszywa Agroblok Sp. z o.o. s.k-a. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Stoszyce II-1”, położonego w miejscowości Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
24.05.2019 12:22 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz – Nieciszów”.
23.05.2019 15:00 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.05.2019 roku wydana została decyzja nr 10/WE/2019 wygaszająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 8/E/2006 z dnia 17.03.2016 r. (ze zm.) udzieloną firmie Kopalnia Pierwoszów Sp. z o. o., na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Pierwoszów”.
23.05.2019 08:28 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzja nr 5/2019 z dnia 16.05.2019 r. zatwierdzającej ”Projekt robót geologicznych - rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina”.
22.05.2019 14:50 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia w części koncesji MOŚZNIL nr 108/92 z dnia 15.12.1992 r. (z późn. zm), udzielonej firmie Tinarg Sp. z o.o., Zimnik 37, 59-407 Mściwojów, na wydobywanie granitu ze złoża „Zimnik I”, oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.
20.05.2019 15:06 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 14 maja 2019 roku wpłynął wniosek o zmianę koncesji na wydobywanie bazaltu ze złoża „Lubień” położonego w miejscowości Lubień, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
17.05.2019 09:37 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 4/2019 z dnia 09.05.2019 r. zatwierdzającej ”Projekt robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin – Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)”.
30.04.2019 08:33 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku wydana została decyzja nr 13/2019 przenosząca na Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „INTUR” Sylwester Szulc,, koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 62/93 z dnia 29.04.1993 r., (ze zmianami), udzielonej na wydobywanie łupków łyszczykowych ze złoża „Orłowice” położonego w miejscowości Orłowice, gmina Mirsk, powiat lwówecki oraz miasto Świeradów Zdrój, powiat lubański, województwo dolnośląskie.
30.04.2019 08:26 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku wydana została decyzja nr 14/2019 przenosząca na Dolnośląskie Centrum Kruszyw Sp. z o.o., ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 7/E/2015 z dnia 10.09.2015 r. (ze zm.) , udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Dębnica" położonego w miejscowościach Dębnica i Jagoszyce, gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
26.04.2019 13:58 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku, decyzją nr 1/E/2019 udzielona została Pani Annie Stam, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą pod firmą: PPHU Anna Stam, koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Luboszyce I" położonego w miejscowości Luboszyce, gmina Jemielno, powiat górowski, województwo dolnośląskie.
26.04.2019 10:23 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz – Nieciszów”.
26.04.2019 10:19 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. decyzji nr 8/WE/2019 stwierdzającej wygaśnięcie koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 20/93 z dnia 11.10.1993 r., (ze zmianami), udzielonej firmie BIELINEX BETON Sp. z o.o., ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin, na eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża „Bierkowice”, położonego na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.
24.04.2019 07:32 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia ”Projektu robót geologicznych - rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina”.
23.04.2019 14:18 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 16.04.2019 roku wydana została decyzja nr 7/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 4/E/2000 z dnia 22.05.2000 r. (ze zm.) udzieloną Zakładowi Surowców Drogowych WalMor Sp. z o. o. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezinki” oraz z części złoża „Brzezinki I”.
23.04.2019 14:17 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.04.2019 roku wydana została decyzja nr 5/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Wałbrzyskiego nr 3/94 z dnia 08.04.1994 r. (ze zm.) udzieloną firmie Dolmin Sp. z o.o., na wydobywanie marmuru ze złoża „Żelazno I”.
23.04.2019 14:15 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.04.2019 roku wydana została decyzja nr 6/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 8/E/2000 z dnia 29.12.2000 r. (ze zm.) udzieloną firmie Polskie Kopalnie Pisku Sp. z o. o., na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Piotrowice II”.
18.04.2019 10:57 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 17.04.2019 r. roku wpłynął wniosek Pani Anny Stam, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PPHU Anna Stam, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Luboszyce I”, położonego w miejscowości Luboszyce, gmina Jemielno, powiat górowski, województwo dolnośląskie.
17.04.2019 11:29 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia ”Projektu robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin – Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)"
04.04.2019 15:05 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26 marca 2019 roku wpłynął wniosek o przeniesienie koncesji na wydobywanie łupków łyszczykowych ze złoża „Orłowice” położonego w miejscowości Orłowice, gmina Mirsk, oraz mieście Świeradów Zdrój, powiat lubański, województwo dolnośląskie.
29.03.2019 15:04 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28.03.2019 r. wydana została decyzja nr 10/2019, zmieniająca koncesję Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 23.12.2013 r., znak ŚiR.6522.01.4.2013 (ze zm.) udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Zabór Wielki III".
29.03.2019 15:02 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28.03.2019 r. wydana została decyzja nr 9/2019, zmieniająca koncesję Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 13.12.2013 r., znak ŚiR.6522.05.04.2013 (ze zm.) udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Zabór Wielki II".
28.03.2019 11:45 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 26 lutego 2019 r. wydana została decyzja nr 7/2019 zmieniająca decyzję Nr 9/E/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2013 r., tj. koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Radosław IV” położonego w miejscowości Radosław, gmina Góra, powiat górowski, województwo dolnośląskie.
28.03.2019 10:40 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz – Nieciszów”, oraz o wystąpieniu do Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Wójta Gminy Czernica, Wójta Gminy Długołęka, Wójta Gminy Oleśnica, Burmistrza Oleśnicy o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
28.03.2019 07:37 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia ”Projektu robót geologicznych - rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina” oraz wystąpieniu do Burmistrza Miasta Świebodzice oraz Wójta Gminy Świdnica o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
22.03.2019 09:49 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia ”Projektu robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin – Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)”, oraz wystąpieniu do Prezydenta Miasta Lubina, Wójta Gminy Lubina oraz Burmistrza Ścinawy o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
19.03.2019 07:28 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 2/2019 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb modernizacji gazociągu relacji "Biernatki – Legnica za Hutą”, oraz wystąpieniu do Prezydenta Miasta Legnicy, Wójta Gminy Krotoszyce, Wójta Gminy Legnickie Pole oraz Wójta Gminy Wądroże Wielkie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna