Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2019 10:03 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych rejonu projektowanej drogi krajowej nr S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko w ramach inwestycji: Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”
29.10.2019 12:48 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 09.10. 2019 r. wpłynął wniosek firmy: Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 7/E/2014 z dnia 30.10.2014 r. (ze zm.), udzielonej na eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża „Stoszyce” położonego w gminie Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
28.10.2019 13:41 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28.10.2019 roku wydana została decyzja nr 37/2019 przenosząca na firmę Piaskopol Sp. z o.o., Tokary 24A, 55-095 Mirków, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 3/E/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., udzieloną Pani Elżbiecie Ogrodnik, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Ogrodnik Piaskopol, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rzędziszowice I-1”, położonego w miejscowości Rzędziszowice, gmina Zawonia, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
28.10.2019 07:43 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 25.10.2019 roku wydana została decyzja nr 36/2019 przenosząca na Pana Wawrzyńca Kwiatkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SAND Wawrzyniec Kwiatkowski, koncesję Wojewody Jeleniogórskiego nr 3/E/96 z dnia 08.11.1996 r. (ze zm.), udzieloną Panu Janowi Kwiatkowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo usługowe "JANPOL" Jan Kwiatkowski na eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża „Mysłów II”, położonego na terenie gminy Bolków, powiat jaworski, województwo dolnośląskie.
24.10.2019 15:03 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 22.10.2019 roku wydana została decyzja nr 34/2019 przenosząca na Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca - Skalimex Sp. z o.o. Sp. k., Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom, koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 13/E/99 z dnia 26.11.1999 r. (ze zm.), udzieloną firmie Granit Strzegom Spółka Akcyjna, ul. Górnicza 6, 58-150 Strzegom na wydobywanie granitu ze złoża "Żółkiewka III" położonego w gminie Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
24.10.2019 14:59 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 22.10.2019 roku wydana została decyzja nr 35/2019 przenosząca na Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca - Skalimex Sp. z o.o. Sp. k., Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom, koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 24/95 z dnia 27.06.1995 r. (ze zm.) udzieloną firmie Granit Strzegom Spółka Akcyjna, ul. Górnicza 6, 58-150 Strzegom na wydobywanie granitu ze złoża "Żółkiewka I" położonego w miejscowości Żółkiewka, gmina Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
15.10.2019 15:09 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 11.10.2019 r., na wniosek firmy: Roboty Ziemne Transkop Sp.z o.o. Sp. k., ul Samotworska 21, 54-530 Wrocław, wydana została decyzja 5/E/2019 - koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża "Pierwoszów", w granicach obszaru górniczego "Pierwoszów A", położonego w miejscowości Pierwoszów, gmina Wisznia mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
11.10.2019 08:01 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych rejonu projektowanej drogi krajowej nr S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko w ramach inwestycji: Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”
11.10.2019 07:42 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy: Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca - Skalimex sp. z o.o. sp. k., Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom o przeniesienie koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 13/E/99 z dnia 26.11.1999 r. (ze zm.) udzielonej firmie: Granit Strzegom S.A., ul. Górnicza 6, 58-150 Strzegom na wydobywanie granitu ze złoża "Żółkiewka III".
11.10.2019 07:41 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy: Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca - Skalimex sp. z o.o. sp. k., Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom o przeniesienie koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 24/95 z dnia 27.06.1995 r. (ze zm.) udzielonej na wydobywanie granitu ze złoża "Żółkiewka I".
08.10.2019 15:06 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek pana Wawrzyńca Kwiatkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: SAND Wawrzyniec Kwiatkowski, o przeniesienie koncesji Wojewody Jeleniogórskiego nr 3/E/96 z dnia 08.11.1996 r. (ze zm.) udzielonej na eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża „Mysłów II”.
02.10.2019 14:56 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 2 października 2019 r. wydana została decyzja nr 14/WE/2019 stwierdzająca wygaśnięcie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 10/E/2009 z dnia 09.09.2009 r.wydanej na na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Minkowice Oławskie I”, położonego w miejscowości Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, województwo dolnośląskie.
27.09.2019 14:15 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 2 września 2019 r. wydana została decyzja nr 28/2019 zmieniająca koncesję na wydobywanie bazaltu ze złoża „Lubień” położonego w miejscowości Lubień, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
27.09.2019 14:09 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28.08.2019 r. roku wpłynął firmy Piaskopol Sp z o.o. z siedzibą w Tokarach o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 3/E/2017 z dnia 26.01.2017 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rzędziszowice I-1” położonego w miejscowości Rzędziszowice, gmina Zawonia, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
13.09.2019 15:18 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12.09.2019 r. wydana została decyzja nr 32/2019 przenosząca na firmę: Kostrza Sp. z o.o., ul. M. Kopernika 2A, 58-150 Kostrza, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego 1/E/2007 z dnia 22.01.2007 r. (ze zm.) udzieloną na wydobywanie granitu ze złoża "Kostrza - Lubicz".
11.09.2019 13:37 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 10.09.2019 r. roku wpłynął Pana Marcela Gnycha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WK Marcel Gnych o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2019 z dnia 30 lipca 2019 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Stoszyce II-1” położonego w miejscowości Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
11.09.2019 13:35 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 08.08.2019 r. roku wpłynął wniosek firmy: Roboty Ziemne TRANSKOP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Pierwoszów”, położonego w miejscowości Pierwoszów, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
11.09.2019 13:33 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 08.08.2019 r. roku wpłynął wniosek firmy: Mineral Polska Sp. z o.o., ul. Wesoła 12, 58-379 Czarny Bór o zmianę koncesji nr 16/93 na wydobywanie granitu ze złoża "Siedlimowice I", położonego w miejscowości Siedlimowice, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
30.08.2019 14:43 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 29.008.2019 r., na wniosek Kopalni Surowców Mineralnych "Surmin-Kaolin" S.A., wydana została decyzja 4/E/2019 – koncesja na wydobywanie piaskowca ilastego ze złoża "Maria III-1", w granicach obszaru górniczego "Maria III-1", położonego w miejscowości Nowogrodziec, gmina Nowogrodziec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.
16.08.2019 09:05 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12.08.2019 r. wydana została decyzja nr 3/E/2019 - koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Biała”, w granicach obszaru górniczego "Biała - Pole B", położonego w miejscowości Biała, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
08.08.2019 14:26 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 08.08.2019 r. roku wpłynął wniosek firmy: GARWOL Kruszywa Sp. z o.o., Goliszów 88, 59-2025 Chojnów, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Biała”, w granicach obszaru górniczego "Biała -Pole B", położonego w miejscowości Biała, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
07.08.2019 14:43 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 30 lipca 2019 r. decyzji nr 11/WE/2019 stwierdzającej wygaśnięcie , w części dotyczącej nieruchomości o numerach 170/2, 172/3, obręb Czernica, gmina Dobromierz, powiat świdnicki, koncesji Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 108/92 z dnia 15 grudnia 1992 r., (ze zmianami), udzielonej firmie „TINARG” Sp. z o.o., Zimnik 37, 59-407 Mściwojów, na eksploatację granitu ze złoża „Zimnik I” położonego w gminie Mściwojów, powiat jaworski i gminie Dobromierz, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
02.08.2019 14:38 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 01.08.2019 roku wydana została decyzja nr 27/2019 przenosząca na Dolnośląskie Centrum Kruszyw Sp. z o.o., ul Szosa Chełmińska 172/2A, 87-100 Toruń koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1/E/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r., udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Pawłów Trzebnicki”, położonego w miejscowości Pawłów Trzebnicki, gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
01.08.2019 14:53 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30 lipca 2019 roku, decyzją nr 2/E/2019 udzielona została firmie Agroblok Kruszywa Sp. z o.o. S.K.A., ul.Wrocławska 7, 55-040 Bielany Wrocławskie, koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Stoszyce II-1 I" położonego w miejscowości Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
19.07.2019 14:07 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 19.07.2019 r. wydana została decyzja nr 23/2019, zmieniająca koncesję Ministra Środowiska nr 7/2000 z dnia 05.07.2000 r. (ze zm.) udzieloną na wydobywanie sjenitu ze złoża "Przedborowa", położonego na terenie gminy Stoszowice, powiat ząbkowicki, woj. dolnośląskie.
19.07.2019 14:06 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18.07.2019 roku wydana została decyzja nr 22/2019 przenosząca na Pana Wiesława Hajdugę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Czystopole Wiesław Hajduga, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 9/E/2006 z dnia 25.09.2006 r. (ze zm.), udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Brzezinka Średzka - Plaża" położonego w miejscowości Brzezinka Średzka, gmina Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie.
19.07.2019 14:04 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 lipca 2019 roku wpłynął wniosek LAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o.o. w Warszawie o zmianę koncesji na wydobywanie bazaltu ze złoża „Lubień” położonego w miejscowości Lubień, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
28.06.2019 10:58 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 27.05.2019 r. wpłynął wniosek firmy TRANSMAN-BIS Spółka Jawna Barbara i Czesław Jacuś o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 10/E/2013 z dnia 30.10.2013 r. udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Jaczów VI".
24.06.2019 11:03 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek Kopalni Surowców Mineralnych "SURMIN-KAOLIN" S.A., o uchylenie koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 83/92 z dnia 19.1.1992 r. (ze zm.) oraz udzielenie koncesji na wydobywanie surowca kaolinowego ze złoża "Maria III-1".
24.06.2019 11:00 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek Pana Wiesława Hajdugi o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 9/E/2006 z dnia 25.09.2006 r. (ze zm.), udzielonej firmie Reinfeld Sp. z o.o. sp.k., na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Brzezinka Średzka - Plaża".

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna