Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2020 14:18 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27.02.2020 r., na wniosek firmy: Bielinex-Beton Sp. z o.o., ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin, wydana została decyzja 2/E/2020 - koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bierkowice”, w granicach obszaru górniczego „Bierkowice-Pole I”, „Bierkowice-Pole II” oraz „Bierkowice-Pole III”, położonego w gminie Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.
28.02.2020 08:51 DOW-G-I.71422.12.2020.EW Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Legnickiego z dnia 28.02.1992 r. (z późn. zm.), tj. koncesji Nr 1/92 na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rokitki” położonego w miejscowości Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
28.02.2020 08:38 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t.j.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26.02.2020 roku wydana została decyzja nr 2/WE/2020 wygaszająca koncesję Wojewody Wałbrzyskiego nr 2/97 z dnia 13.01.1997 r. (ze zm.) udzieloną firmie MORSTONE QUARRYING Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu na wydobywanie granitu ze złoża „Morów II”.
28.02.2020 08:36 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 20 lutego 2020 roku wpłynął wniosek firmy BP Gravel Janina Klaudel, Marcin Pajchrowski spółka jawna w Zielonej Górze o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Kochlice” położonego w miejscowości Kochlice, gmina Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
19.02.2020 08:22 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18.02.2020, na wniosek firmy: Przedsiębiorstwo Handlu, Usług i Produkcji Różnej "LAPIS" Sp. z o.o., ul. Wrocławska 41, Łażany, 58-130 Żarów wydana została decyzja nr 5/2020 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 6/E/2002 z dnia 5 września 2002 r. (ze zm.), udzieloną na wydobywanie granodiorytu ze złoża "Łażany II" położonego w miejscowości Łażany, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
17.02.2020 14:45 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy Kruszywa Skalne Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 1A, 57-200 Ząbkowice Śląskie, o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 7/E/2016 z dnia 16.03.2016 r., znak DOW-G.I.7422.8.2016.TJT (ze zmianami) tj. koncesji na wydobywanie granodiorytu z części złoża „Brodziszów I”, położonego w miejscowości Brodziszów, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
17.02.2020 14:44 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy Kruszywa Skalne Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 1A, 57-200 Ząbkowice Śląskie o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 13/E/2010 z dnia 2 września 2010 r. (ze zmianami), udzielonej na wydobywanie migmatytu oraz granodiorytu i amfibolitu (kopaliny współwystępującej) ze złoża „Kluczowa”, położonego w miejscowości Brodziszów, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
17.02.2020 14:43 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek Pani Marleny Gurdziel o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Maniów” położonego w miejscowości Maniów, gmina Mietków, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
17.02.2020 14:40 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 14.02.2020, na wniosek firmy: Mineral Polska Sp. z o.o., ul Wesoła 12, 58-379 Czarny Bór wydana została decyzja nr 4/2020 zmieniająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 16/93 z dnia 16.02.1993r. (ze zm.) udzieloną na wydobywanie granitu ze złoża "Siedlimowice I" położonego w miejscowości Siedlimowice, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
17.02.2020 14:38 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 04.02.2020 roku wydana została decyzja nr 1/WE/2020 wygaszająca koncesję Wojewody Wałbrzyskiego nr 19/93 z dnia 26.08.1993 r., udzieloną Przedsiębiorstwu Eksploatacji Złóż Mineralnych „Magma” Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy na wydobywanie kwarcu żyłowego ze złoża „Krasków” położonego w miejscowości Krasków, gmina Marcinowice, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
06.02.2020 13:44 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOPALNIA OGORZELEC Sp. z o.o., Ogorzelec 116, 58-400 Kamienna Góra, o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 12/E/2010 z dnia 24.08.2010 r. udzielonej na wydobywanie amfibolitu ze złoża „Ogorzelec I”.
03.02.2020 08:35 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 30 stycznia 2020 r., na wniosek Pana Krzysztofa Drużki, wydana została decyzja nr 1/E/2020 tj. koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Jakuszów I” położonego w miejscowości Jakuszów, gmina Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
03.02.2020 08:34 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 31.01.2020 roku wydana została decyzja nr 3/2020 przenosząca na Dolnośląskie Centrum Kruszyw Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 172/2A, 87-100 Toruń, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 10/E/2016 z dnia 23.03.2016 r. (ze zm.), udzieloną firmie Sand West Sp. z o.o., ul. W. Broniewskiego 4/12, 87-100 Toruń na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Raszowice II", położonego w miejscowości Raszowice, gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
03.02.2020 08:31 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 31.01.2020 r., na wniosek Pana Mirosława Sójki wydana została decyzja nr 2/2020 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego numer 5/E/99 z dnia 29.02.1999 r. (ze zm.), udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Grabowno Wielkie”, położonego na terenie gruntów w miejscowości Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
23.01.2020 11:39 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30.10.2019 roku wydana została decyzja nr 15/WE/2019 cofająca koncesję Ministra Środowiska nr 1/2011 z dnia 21.01.2011 r. udzieloną firmie Sandigo Sp. z o.o., na wydobywanie wód leczniczych ze złoża „Stary Wielisław”.
15.01.2020 08:12 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy: Dolnośląskie Centrum Kruszyw Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 172/2A, o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 10/E/2016 z dnia 23.03.2016 r. (ze zm.) udzielonej firmie Sand West Sp. z o.o. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Raszowice II".
13.01.2020 15:02 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy: Przedsiębiorstwo Handlu, Usług i Produkcji Różnej "LAPIS" Sp. z o.o., o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 6/E/2002 z dnia września 2002 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie granodiorytu ze złoża "Łażany II".
23.12.2019 13:03 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek Firmy Wielobranżowej "ARSYL" Sp. z o. o., Brzeźnik 130, 59-700 Bolesławiec o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzeźnik I”.
23.12.2019 13:02 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 19.12.2019 r., na wniosek Pana Sławomira Pogońskiego i Pana Artura Janeckiego wydana została decyzja 6/E/2019 – koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego z części „Rolantowice I”, w granicach obszaru górniczego „Rolantowice I” położonego w miejscowości Rolantowice, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
23.12.2019 13:02 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek Pana Mirosława Sójki, o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 5/E/99 z dnia 29.02.1999 r. (ze zm.) udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Grabowno Wielkie” położonego w miejscowości Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
13.12.2019 15:14 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy: Kopalnia Surowców Skalnych "Okrzeszyn" Sp. z o.o., Okrzeszyn 5, 58-420 Lubawka o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "Uniemyśl".
13.12.2019 07:57 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 24.10.2019 roku wpłynął wniosek firmy Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bartniki III”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
13.12.2019 07:48 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 10.12.2019 r. wydana została decyzja nr 41/2019, zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 11/E/2017 z dnia 06.09.2017 r., udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Wilkszyn-Miłoszyn", położonego w miejscowości Wilkszyn, gmina Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie.
13.12.2019 07:46 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 10.12.2019 r. wydana została decyzja nr 40/2019, zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 6/E/2018 z dnia 21.06.2018 r. (ze zm.), udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Jezierzyce Wielkie I", w granicach obszaru górniczego "Jezierzyce Wielkie IA", położonego w miejscowości Jezierzyce Wielkie, gmina Jordanów Śląski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
13.12.2019 07:44 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 05.12.2019 r. wydana została decyzja nr 39/2019, zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 7/E/2014 z dnia 30.10.2014 r. (ze zm.), udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Stoszyce", położonego w miejscowości Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
10.12.2019 15:17 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18.11.2018 roku wpłynął wniosek Pani Anny Barczewskiej o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 11/E/2017 z dnia 06.09.2017 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Wilkszyn-Miłoszyn".
02.12.2019 14:40 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 02.12.2019 roku wydana została decyzja nr 18/WE/2019 wygaszająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 6/E/2015 z dnia 16.07.2015 r. (ze zm.) udzieloną firmie Kruszywa Centrum Sp. z o.o., Sp. k., na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Borek”.
28.11.2019 07:35 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek Pana Sławomira Pogońskiego i Pana Artura Janeckiego, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: TRANS-PIACH s.c. Sławomir Pogoński, Artur Janecki, ul. Słoneczna 25, 55-040 Budziszów, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rolantowice I”, położonego w miejscowości Rolantowice, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
05.11.2019 13:39 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 4 listopada 2019 r. wydana została decyzja nr 17/WE/2019 stwierdzająca wygaśnięcie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 5/E/2009 z dnia 05 maja 2009 r., na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Dobków”, położonego w miejscowości Dobków, gmina Świerzawa, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.
05.11.2019 13:30 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 4 listopada 2019 r. wydana została decyzja nr 16/WE/2019 stwierdzająca wygaśnięcie koncesji Wojewody Jeleniogórskiego nr 5/E/98 z dnia 15.12.1998 r. (ze. zm) udzielonej na wydobywanie bazaltu ze złoża „Góra Kamienista” położonego w miejscowości Grudza, gmina Mirsk, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna