Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2020 08:57 DOW-G-I.7440.8.2020.RR Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w związku z oceną nośności podtorza na odcinku linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie, szlak Ziębice – Kamieniec Ząbkowicki, tor 1 w km 67,800 – 68,600, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie”.
09.09.2020 10:54 DOW-G-I.7430.35.2020.RW Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”.
20.08.2020 14:36 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 7 sierpnia 2020 roku wpłynął wniosek firmy SPT Polska Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Jakuszów II” położonego w miejscowości Jakuszów, gmina Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
18.08.2020 14:47 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18.08.2020 r., na wniosek firmy: Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o., ul. Baworowo 35, 59-820 Leśna wydana została decyzja nr 20/2020 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 5/E/2010 z dnia 26.04.2010 r., (ze zm.), udzielona na wydobywanie bazaltu z części złoża „Liściasta Góra” położonego w obrębie Lubański Wielki Las w gminie Platerówka i w obrębie Szyszkowa, gmina Leśna, powiat lubański, województwo dolnośląskie.
14.08.2020 15:09 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12.08.2020 r., na wniosek firmy: KALBUD 2 Sp. z o.o., Czasław 186, 32-415 Raciechowice, wydana została decyzja nr 19/2020 zmieniająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 104/94 z dnia 11.07.1994 r. (ze zm.), udzieloną na wydobywanie bazaltu ze złoża "Góra Trupień" położonego w miejscowości Kondratów, gmina Męcinka, powiat jaworski, województwo dolnośląskie.
05.08.2020 09:19 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 20.07.2020 roku wydana została decyzja nr 4/WE/2020 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 1/E/2004 z dnia 22.03.2004 r. udzieloną Pani Irenie Gombrych prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Kruszywa Budowlane Hydrobet Irena Gombrych, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rachów”.
05.08.2020 09:19 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30.07.2020 r., na wniosek firmy: Pani Marleny Gurdziel prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Marlena Gurdziel Zakład Przetwórstwa Kruszyw „MARGO” wydana została decyzja nr 7/E/2020 tj. koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Maniów” położonego w miejscowości Maniów, gmina Mietków, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
05.08.2020 09:17 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 07.07.2020 r. wpłynął wniosek firmy: Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o., ul. Baworowo 35, 59-820 Leśna o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 5/E/2010 z dnia 26.04.2010 r. (ze zmianami), udzielonej na wydobywanie bazaltu z części złoża „Liściasta Góra” położonego w obrębie Lubański Wielki Las w gminie Platerówka i w obrębie Szyszkowa, gmina Leśna, powiat lubański, województwo dolnośląskie.
23.07.2020 08:13 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 20.07.2020 r., na wniosek firmy: Eurovia Kruszywa S.A. wydana została decyzja 17/2020 zmieniająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 14/92 z dnia 27.07.1992 r. (ze zm.) tj. koncesję na wydobywanie granitu i kopaliny towarzyszącej – hornfelsu, ze złoża „Graniczna”, położonego w miejscowości Graniczna, gmina Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
23.07.2020 08:07 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 16.07.2020 r., na wniosek Pana Jacka Leśniaka wydana została decyzja nr 6/E/2020 t.j. koncesja na wydobywanie amfibolitu i kopalin współwystępujących – granodiorytu i gnejsu ze złoża „Koziniec”, w granicach obszaru górniczego „Koziniec”, położonego w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
03.07.2020 14:26 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26.06.2020 r., na wniosek firmy Delta Spółka Jawna Jankowski Pluciński Zawada, ul. Piaski 29B, 63-300 Pleszew, wydana została decyzja nr 15/2020 zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 15/E/2009 z dnia 14.12.2009 r., w brzmieniu ustalonym decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 35/2012 z dnia 05.11.2012 r., tj. koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Trzebień II”, położonego w miejscowości Trzebień, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.
03.07.2020 14:23 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020 roku wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Słupca Sp. z o.o. Spółka Komandytowa o przeniesienie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Kunice IV” położonego w miejscowości Kunice, gmina Kunice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
03.07.2020 14:14 DOW-G-I.71422.12.2020.EW Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Legnickiego z dnia 28.02.1992 r. (z późn. zm.), tj. koncesji Nr 1/92 na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rokitki” położonego w miejscowości Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
29.06.2020 09:59 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy: GLOBGRANIT STRZEGOM Sp. z o.o., Żółkiewka 64, 58-150 Strzegom o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 3/E/2005 z dnia 05.04.2005 r. udzielonej na wydobywanie granitu ze złoża „Żółkiewka IV".
29.06.2020 09:57 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy: KALBUD 2 Sp. z o.o. , Czasław 186, 64-415 Raciechowice o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 104/94 z dnia 11.07.1994 r., udzielonej na wydobywanie bazaltu ze złoża "Góra Trupień.
29.06.2020 09:56 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 22.06.2020 r., na wniosek Kopalni Surowców Skalnych "Okrzeszyn" Sp. z o.o., Okrzeszyn 5, 58-420 Lubawka wydana została decyzja nr 5/E/2020 t.j. koncesja na wydobywanie porfiru ze złoża „Uniemyśl”, w granicach obszaru górniczego „Okrzeszyn I”, położonego w miejscowości Okrzeszyn, gmina Lubawka, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie.
29.06.2020 09:54 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 25.05.2020 r. wpłynął wniosek Pani Ireny Gombrch prowadzącej działalność pod firmą Kruszywa Budowlane Hydrobet, w sprawie zrzeczenia się koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 1/E/2004 z dnia 22.03.2004 r., (ze zmianami), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rachów”, położonego w miejscowości Rachów, gmina Malczyce, powiat średzki, województwo dolnośląskie.
29.06.2020 09:51 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.05.2020 roku wpłynął wniosek firmy Delta Spółka Jawna Jankowski Pluciński Zawada, o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 15/E/2009 z dnia 14.12.2009 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Trzebień II”, położonego w miejscowości Trzebień, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.
29.06.2020 09:49 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26.03.2020 roku wpłynął wniosek firmy Eurovia Kruszywa S.A., o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 14/92 z dnia 27.07.1992 r.(ze zmianami), udzielonej na wydobywanie granitu i kopaliny towarzyszącej – hornfelsu, ze złoża „Graniczna”, położonego w miejscowości Graniczna, gmina Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
29.06.2020 09:46 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 16.06.2020 r., na wniosek firmy Kruszywa Skalne Sp. z o.o. wydana została decyzja nr 13/2020 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 7/E/2016 z dnia 16.03.2016 r. (ze zm.), udzieloną na wydobywanie granodiorytu z części złoża „Brodziszów I”, położonego w miejscowości Brodziszów, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
29.06.2020 09:45 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12.03.2020 r., na wniosek firmy Kruszywa Skalne Sp. z o.o. wydana została decyzja nr 6/2020 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 13/E/2010 z dnia 02 września 2010 r. (ze zm.), udzieloną na wydobywanie migmatytu oraz granodiorytu i amfibolitu (kopaliny współwystępujące) ze złoża „Kluczowa”, położonego w miejscowości Brodziszów, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
29.06.2020 09:44 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek Pani Marleny Gurdziel prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Marlena Gurdziel Zakład Przetwórstwa Kruszyw „MARGO” z siedzibą w Maniowie o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Maniów” położonego w miejscowości Maniów, gmina Mietków, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
09.06.2020 15:20 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 08.06.2020 wydana została decyzja nr 11/2020 przenosząca na Piaskopol Sp. z o.o., Tokary 24a, 55-095 Mirków, koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 7/E/2005 z dnia 15.09.2005 r. (ze zm.) udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Ligota Mała", położonego w miejscowości Ligota Mała, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
09.06.2020 15:19 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 01.06.2020, na wniosek firmy: Granit Wiatrak" Sp. z o.o., ul. Aleja Wojska Polskiego 93, 58-150 Strzegom, wydana została decyzja nr 10/2020 zmieniająca koncesję Wojewody Wałbrzyskiego nr 4/97 z dnia 10.02.1997 r. (ze zm.), udzieloną na wydobywanie granitu ze złoża "Graniczna III" położonego na terenie gminy Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
27.05.2020 15:03 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26.05.2020 r., na wniosek Firmy Wielobranżowej "ARSYL" Sp. z o.o., Brzeźnik 130, 59-700 Bolesławiec wydana została decyzja nr 4/E/2020 t.j. koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzeźnik I”, w granicach obszaru górniczego „Brzeźnik-Barbara”, położonego w miejscowości Brzeźnik, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.
22.05.2020 13:18 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27.04.2020 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Kopalnia "Ogorzelec" Sp. z o.o. wydana została decyzja nr 7/2020 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego numer 12/E/2010 z dnia 24.08.2010 r., udzieloną na wydobywanie amfibolitu ze złoża „Ogorzelec I”, położonego w miejscowości Ogorzelec, gmina Kamienna Góra, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie.
22.05.2020 13:15 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 05.05.2020, na wniosek firmy: KNOX Sp. z o.o., ul Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków wydana została decyzja nr 9/2020 zmieniająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 34/99 z dnia 20.09.1999 r., (ze zm.) udzieloną na wydobywanie gnejsu ze złoża „Pomianów” położonego na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
27.04.2020 11:04 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 16 kwietnia 2020 r. na wniosek firmy Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, wydana została decyzja nr 8/2020 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., zmienioną decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 4/2018 z dnia 01.03.2018 r., udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bartniki III”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
15.04.2020 10:45 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 31 marca 2020 r., na wniosek firmy BP Gravel Janina Klaudel, Marcin Pajchrowski spółka jawna w Zielonej Górze, wydana została decyzja nr 3/E/2020 tj. koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Kochlice” położonego w miejscowości Kochlice, gmina Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
15.04.2020 10:44 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27 lutego 2020 roku wpłynął wniosek firmy Piaski Polskie S.A. w Zielonej Górze o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Obora II” położonego w miejscowości Obora, gmina Lubin, powiat lubiński, województwo dolnośląskie.

1 2 3 4 5 6 następna