Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.08.2019 09:05 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12.08.2019 r. wydana została decyzja nr 3/E/2019 - koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Biała”, w granicach obszaru górniczego "Biała - Pole B", położonego w miejscowości Biała, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
08.08.2019 14:26 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 08.08.2019 r. roku wpłynął wniosek firmy: GARWOL Kruszywa Sp. z o.o., Goliszów 88, 59-2025 Chojnów, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Biała”, w granicach obszaru górniczego "Biała -Pole B", położonego w miejscowości Biała, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
07.08.2019 14:43 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 30 lipca 2019 r. decyzji nr 11/WE/2019 stwierdzającej wygaśnięcie , w części dotyczącej nieruchomości o numerach 170/2, 172/3, obręb Czernica, gmina Dobromierz, powiat świdnicki, koncesji Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 108/92 z dnia 15 grudnia 1992 r., (ze zmianami), udzielonej firmie „TINARG” Sp. z o.o., Zimnik 37, 59-407 Mściwojów, na eksploatację granitu ze złoża „Zimnik I” położonego w gminie Mściwojów, powiat jaworski i gminie Dobromierz, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
02.08.2019 14:38 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 01.08.2019 roku wydana została decyzja nr 27/2019 przenosząca na Dolnośląskie Centrum Kruszyw Sp. z o.o., ul Szosa Chełmińska 172/2A, 87-100 Toruń koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1/E/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r., udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Pawłów Trzebnicki”, położonego w miejscowości Pawłów Trzebnicki, gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
01.08.2019 14:53 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30 lipca 2019 roku, decyzją nr 2/E/2019 udzielona została firmie Agroblok Kruszywa Sp. z o.o. S.K.A., ul.Wrocławska 7, 55-040 Bielany Wrocławskie, koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Stoszyce II-1 I" położonego w miejscowości Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
19.07.2019 14:07 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 19.07.2019 r. wydana została decyzja nr 23/2019, zmieniająca koncesję Ministra Środowiska nr 7/2000 z dnia 05.07.2000 r. (ze zm.) udzieloną na wydobywanie sjenitu ze złoża "Przedborowa", położonego na terenie gminy Stoszowice, powiat ząbkowicki, woj. dolnośląskie.
19.07.2019 14:06 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18.07.2019 roku wydana została decyzja nr 22/2019 przenosząca na Pana Wiesława Hajdugę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Czystopole Wiesław Hajduga, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 9/E/2006 z dnia 25.09.2006 r. (ze zm.), udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Brzezinka Średzka - Plaża" położonego w miejscowości Brzezinka Średzka, gmina Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie.
19.07.2019 14:04 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 1 lipca 2019 roku wpłynął wniosek LAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o.o. w Warszawie o zmianę koncesji na wydobywanie bazaltu ze złoża „Lubień” położonego w miejscowości Lubień, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
28.06.2019 10:58 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 27.05.2019 r. wpłynął wniosek firmy TRANSMAN-BIS Spółka Jawna Barbara i Czesław Jacuś o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 10/E/2013 z dnia 30.10.2013 r. udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Jaczów VI".
24.06.2019 11:03 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek Kopalni Surowców Mineralnych "SURMIN-KAOLIN" S.A., o uchylenie koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 83/92 z dnia 19.1.1992 r. (ze zm.) oraz udzielenie koncesji na wydobywanie surowca kaolinowego ze złoża "Maria III-1".
24.06.2019 11:00 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek Pana Wiesława Hajdugi o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 9/E/2006 z dnia 25.09.2006 r. (ze zm.), udzielonej firmie Reinfeld Sp. z o.o. sp.k., na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Brzezinka Średzka - Plaża".
14.06.2019 14:06 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek Kopalni Sjenitu "Przedborowa" Sp. z o.o. o zmianę koncesji Ministra Środowiska nr 7/2000 z dnia 05.07.2000 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie sjenitu ze złoża "Przedborowa".
14.06.2019 14:05 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 22.05.2019 r. wpłynął wniosek firmy POZ BRUK Sp. z o.o. Spółka Jawna o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 2/E/98 z dnia 29.10.1999 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Pieńsk".
13.06.2019 11:58 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie wygaszenia w części koncesji MOŚZNIL nr 108/92 z dnia 15.12.1992 r. (z późn. zm), udzielonej firmie Tinarg Sp. z o.o., Zimnik 37, 59-407 Mściwojów, na wydobywanie granitu ze złoża „Zimnik I”, oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.
11.06.2019 11:57 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 24.05.2019 r. roku wpłynął wniosek firmy Dolnośląskie Centrum Kruszyw Sp. z o.o., ul Szosa Chełmińska 172/2A, 87-100 Toruń, o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1/E/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Pawłów Trzebnicki”, położonego w miejscowości Pawłów Trzebnicki, gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
30.05.2019 14:54 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30.04.2019 r. roku wpłynął wniosek firmy Kruszywa Agroblok Sp. z o.o. s.k-a. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Stoszyce II-1”, położonego w miejscowości Stoszyce, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
24.05.2019 12:22 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz – Nieciszów”.
23.05.2019 15:00 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.05.2019 roku wydana została decyzja nr 10/WE/2019 wygaszająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 8/E/2006 z dnia 17.03.2016 r. (ze zm.) udzieloną firmie Kopalnia Pierwoszów Sp. z o. o., na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Pierwoszów”.
23.05.2019 08:28 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzja nr 5/2019 z dnia 16.05.2019 r. zatwierdzającej ”Projekt robót geologicznych - rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina”.
22.05.2019 14:50 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia w części koncesji MOŚZNIL nr 108/92 z dnia 15.12.1992 r. (z późn. zm), udzielonej firmie Tinarg Sp. z o.o., Zimnik 37, 59-407 Mściwojów, na wydobywanie granitu ze złoża „Zimnik I”, oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.
20.05.2019 15:06 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 14 maja 2019 roku wpłynął wniosek o zmianę koncesji na wydobywanie bazaltu ze złoża „Lubień” położonego w miejscowości Lubień, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
17.05.2019 09:37 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 4/2019 z dnia 09.05.2019 r. zatwierdzającej ”Projekt robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin – Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)”.
30.04.2019 08:33 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku wydana została decyzja nr 13/2019 przenosząca na Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „INTUR” Sylwester Szulc,, koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 62/93 z dnia 29.04.1993 r., (ze zmianami), udzielonej na wydobywanie łupków łyszczykowych ze złoża „Orłowice” położonego w miejscowości Orłowice, gmina Mirsk, powiat lwówecki oraz miasto Świeradów Zdrój, powiat lubański, województwo dolnośląskie.
30.04.2019 08:26 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku wydana została decyzja nr 14/2019 przenosząca na Dolnośląskie Centrum Kruszyw Sp. z o.o., ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 7/E/2015 z dnia 10.09.2015 r. (ze zm.) , udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Dębnica" położonego w miejscowościach Dębnica i Jagoszyce, gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
26.04.2019 13:58 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku, decyzją nr 1/E/2019 udzielona została Pani Annie Stam, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą pod firmą: PPHU Anna Stam, koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Luboszyce I" położonego w miejscowości Luboszyce, gmina Jemielno, powiat górowski, województwo dolnośląskie.
26.04.2019 10:23 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji pn.: „Modernizacja gazociągu relacji Jelcz – Nieciszów”.
26.04.2019 10:19 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. decyzji nr 8/WE/2019 stwierdzającej wygaśnięcie koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 20/93 z dnia 11.10.1993 r., (ze zmianami), udzielonej firmie BIELINEX BETON Sp. z o.o., ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin, na eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża „Bierkowice”, położonego na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.
24.04.2019 07:32 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia ”Projektu robót geologicznych - rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina”.
23.04.2019 14:18 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 16.04.2019 roku wydana została decyzja nr 7/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 4/E/2000 z dnia 22.05.2000 r. (ze zm.) udzieloną Zakładowi Surowców Drogowych WalMor Sp. z o. o. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezinki” oraz z części złoża „Brzezinki I”.
23.04.2019 14:17 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.04.2019 roku wydana została decyzja nr 5/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Wałbrzyskiego nr 3/94 z dnia 08.04.1994 r. (ze zm.) udzieloną firmie Dolmin Sp. z o.o., na wydobywanie marmuru ze złoża „Żelazno I”.

1 2 3 4 5 6 następna