Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2013 09:11 XL/407/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/447/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Radków realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388”
19.09.2013 09:10 XL/408/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/448/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Radków realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386”
19.09.2013 09:09 XL/409/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/167/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Radków realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Ścinawka Średnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387”
19.09.2013 09:08 XL/410/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/406/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Lwówek Śląski realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej”
18.09.2013 15:47 XL/411/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/157/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Lwówek Śląski realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Płóczki Dolne, Lwówek Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 wraz z budową zatoki autobusowej (strona lewa)”
18.09.2013 15:45 XL/413/a Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” oraz udzielenia pomocy finansowej
18.09.2013 15:42 XL/414/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/625/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Wojcieszów realizacji zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów – ul. Bolesława Chrobrego”
18.09.2013 15:41 XL/415/a Uchwała w sprawie udzielenia Miastu Gminie Ząbkowice Śląskie pomocy finansowej na remont dróg w obrębie m. Ząbkowice Śląskie przekazanych przez Województwo Dolnośląskie
18.09.2013 15:35 XL/568/a Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” oraz udzielenia pomocy finansowej
18.09.2013 15:29 XL/569/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/400/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Głogów realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Głogów – Borek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 330”
18.09.2013 14:59 XL/570/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/399/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Głogów realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Grodziec Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319”
18.09.2013 14:54 XL/571/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/402/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Jerzmanowa realizacji zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi polegająca na wykonaniu lewoskrętu oraz budowie chodnika i przejścia dla pieszych wraz z wysepką w ciągu drogi wojewódzkiej nr w miejscowości Smardzów”
18.09.2013 14:51 XL/572/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/401/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Jerzmanowa realizacji zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi polegająca na wykonaniu lewoskrętu oraz budowie chodnika i przejścia dla pieszych wraz z wysepką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 329 w miejscowości Jaczów”
18.09.2013 14:43 XL/573/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/173/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Jeżów Sudecki realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 wraz z budową kładek dla pieszych w miejscowości Dziwiszów w Gminie Jeżów Sudecki”
18.09.2013 14:42 XL/416/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/1007/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2013 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
18.09.2013 14:36 XL/574/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1090/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2013 roku
18.09.2013 14:35 XL/575/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012
18.09.2013 14:32 XL/417/a Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołowie w rejonie Starego Miasta przy drodze wojewódzkiej nr 340 i 339, na rzecz Gminy Wołów
18.09.2013 14:22 XL/576/a Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza na nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Jelenia Góra, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kilińskiego, bez obowiązku dokonania dopłat
18.09.2013 14:21 XL/577/a Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Polanica Zdrój darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Polanicy Zdroju
19.09.2013 14:23 XL/579/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/833/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
19.09.2013 14:23 XL/580/a Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2013
19.09.2013 14:22 XL/581/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/834/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2013
18.09.2013 14:20 XL/418/a Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji o współpracy Samorządu Województwa w projekcie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.09.2013 14:19 XL/563/a Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2013
18.09.2013 14:16 XL/564/a Uchwała w sprawie przyznania tytułu obywatela honorowego Dolnego Śląska CIVI HONORARIO Waldemarowi Krzystkowi
18.09.2013 14:11 druki nr 419 - 561 Uchwały w sprawie przyznania Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
17.07.2013 16:36 XXXIX/449/a Uchwała w sprawie skargi Gminy Miejskiej Lubin na bezczynność Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącą niepodjęcia uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich Obwodnicy Południowej Miasta Lubina
17.07.2013 09:22 XXXIX/443/a Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Kajochowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
17.07.2013 09:17 XXXIX/442/a Uchwała w sprawie przyznania Bogdanowi Mikułowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna