Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2013 09:04 XLIV/473/a Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Świtalskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.12.2013 08:59 XLIV/474/a Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Wybranowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.12.2013 08:58 XLIV/475/a Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Jadachowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.12.2013 08:50 XLIV/476/a Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Pichlakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.12.2013 08:49 XLIV/495/a Uchwała w sprawie przyznania Weronice Więcławskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
26.11.2013 08:32 Sesja XLIII Porządek obrad
26.11.2013 08:29 XLIII/430/a Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r.
15.11.2013 14:15 Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
15.11.2013 14:13 Uchwala w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
04.11.2013 10:00 XLII/483/a Uchwała w sprawie przyznania Franciszkowi Krajencie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
31.10.2013 14:59 Sesja XLII Porządek obrad
31.10.2013 10:38 XLII/465/a Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego
31.10.2013 10:36 XLII/466/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/789/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego partnerom w projekcie pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”
31.10.2013 10:35 XLII/467/a Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu
31.10.2013 10:34 XLII/468/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/174/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowa Ruda realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Ludwikowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 (ul. Główna)”
31.10.2013 10:32 XLII/470/a Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Kowary pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej „Wysoka Łąka” w Kowarach
31.10.2013 10:31 XLII/472/a Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”
31.10.2013 10:31 XLII/471/a Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3468D na odcinku Kamienna Góra – Krzeszów”
31.10.2013 10:29 XLII/473/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
31.10.2013 10:28 XLII/474/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/511/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powierzenia innym jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg wojewódzkich
31.10.2013 10:27 XLII/478/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/999/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Żórawina
31.10.2013 10:25 XLII/475/a Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację prac utrzymaniowych
31.10.2013 10:24 XLII/469/a Uchwała w sprawie wskazania dodatkowych miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 i B
31.10.2013 10:23 XLII/476/a Uchwała w sprawie uzgodnienia z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego przebiegu części granicy obwodu łowieckiego okręgu kaliskiego, którego grunty w mniejszej części leżą także w województwie dolnośląskim
31.10.2013 10:20 XLII/477/a Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Dolnośląskiego za lata 2013 i 2014
31.10.2013 10:08 XLII/479/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/833/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
31.10.2013 10:06 XLII/480/a Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2013
31.10.2013 10:04 XLII/481/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/834/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2013
31.10.2013 10:02 XLII/420/a Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi Wrocławskiemu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
31.10.2013 09:59 XLII/421/a Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna