Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2012 12:40 XXVI/310/a Uchwała w sprawie przyznania Sławomirowi Miłoniowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:40 XXVI/311/a Uchwała w sprawie przyznania Zdzisławowi Szewczukowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:39 XXVI/312/a Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Abramowiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:39 XXVI/313/a Uchwała w sprawie przyznania Waldemarowi Bartnickiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:38 XXVI/314/a Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Busse Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:38 XXVI/315/a Uchwała w sprawie przyznania Janowi Brzezińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:37 XXVI/316/a Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Chachule Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:37 XXVI/317/a Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Czarneckiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:37 XXVI/318/a Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Jaworowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:36 XXVI/319/a Uchwała w sprawie przyznania Antoniemu Kieżuniowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:36 XXVI/320/a Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Marcinkowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:35 XXVI/321/a Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Sajnogowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:35 XXVI/322/a Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Schubertowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:34 XXVI/323/a Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Jędreckiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:34 XXVI/324/a Uchwała w sprawie przyznania Olafowi Grębowiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:33 XXVI/325/a Uchwała w sprawie przyznania Markowi Przeworskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:33 XXVI/326/a Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Czepikowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:32 XXVI/327/a Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Bogdaszewskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:32 XXVI/328/a Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Gajewskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:31 XXVI/329/a Uchwała w sprawie przyznania Markowi Ciechanowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:31 XXVI/330/a Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Staniszewskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:30 XXVI/331/a Uchwała w sprawie przyznania Bronisławowi Syposzowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:29 XXVI/332/a Uchwała w sprawie przyznania Zuzannie Dziedzic Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:28 XXVI/333/a Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Głombowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:28 XXVI/334/a Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Kulikowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:27 XXVI/335/a Uchwała w sprawie przyznania Janowi Waszkiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:27 XXVI/336/a Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Adamusowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:26 XXVI/337/a Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Bieleckiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:22 XXVI/338/a Uchwała w sprawie przyznania Władysławowi Biskupowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.09.2012 12:19 XXVI/339/a Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Deronowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna