Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.11.2013 14:13 XLII/1409/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/511/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powierzenia innym jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg wojewódzkich
12.11.2013 14:01 XLII/1408/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
12.11.2013 13:58 XLII/1407/13 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”
12.11.2013 13:57 XLII/1406/13 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3468D na odcinku Kamienna Góra – Krzeszów”
12.11.2013 13:54 XLII/1405/13 Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Kowary pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej „Wysoka Łąka” w Kowarach
12.11.2013 13:53 XLII/1404/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/174/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowa Ruda realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Ludwikowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 (ul. Główna)”
12.11.2013 13:52 XLII/1403/13 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
12.11.2013 13:48 XLII/1402/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/789/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego partnerom w projekcie pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”
12.11.2013 13:47 XLII/1401/13 Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:52 XL/1400/13 Stanowisko Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
03.10.2013 14:51 XL/1399/13 Uchwała w sprawie przyznania Bronisławowi Zatheyowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:50 XL/1398/13 Uchwała w sprawie przyznania Bernardowi Koncy Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:49 XL/1397/13 Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Kordasowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:48 XL/1396/13 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Kłębkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:47 XL/1395/13 Uchwała w sprawie przyznania Halinie Jędrosz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:46 XL/1394/13 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Mikulczyńskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:45 XL/1393/13 Uchwała w sprawie przyznania Halinie Machowczyk Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:44 XL/1392/13 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Łyczce Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:42 XL/1391/13 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Mazurowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:20 XL/1390/13 Uchwała w sprawie przyznania Marii Iwańskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:19 XL/1389/13 Uchwała w sprawie przyznania Kazimierze Szałak Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:18 XL/1388/13 Uchwała w sprawie przyznania Franciszce Domańskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:17 XL/1387/13 Uchwała w sprawie przyznania Annie Choinie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:16 XL/1386/13 Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Baniakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 14:06 XL/1385/13 Uchwała w sprawie przyznania Marii Ochman Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 13:58 XL/1384/13 Uchwała w sprawie przyznania Danucie Bujwid Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 13:57 XL/1383/13 Uchwała w sprawie przyznania Edycie Pieńkowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 13:55 XL/1382/13 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Berczyńskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 13:54 XL/1381/13 Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Oleśniewiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2013 13:53 XL/1380/13 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Kazimierowiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna