Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2013 08:54 XLII/1439/13 Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Burnatowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 08:53 XLII/1438/13 Uchwała w sprawie przyznania Halinie Kuropatnickiej-Salamon Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 08:49 XLII/1437/13 Uchwała w sprawie przyznania Aleksandrze Pijanowskiej-Adamczyk Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 08:48 XLII/1436/13 Uchwała w sprawie przyznania Mirosławowi Hermaszewskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.11.2013 08:45 XLII/1435/13 Uchwała w sprawie przyznania Teresie Fereżyńskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 15:46 XLII/1434/13 Uchwała w sprawie przyznania Teresie Bazale Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 15:10 XLII/1433/13 Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Grzelakowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 15:08 XLII/1432/13 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Mroczkowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 15:07 XLII/1431/13 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Kochowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 15:02 XLII/1430/13 Uchwała w sprawie przyznania Ewie Glurze Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 15:01 XLII/1429/13 Uchwała w sprawie przyznania Annie Adamkiewicz Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 14:59 XLII/1428/13 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Dudzie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 14:58 XLII/1427/13 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Daszkiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 14:56 XLII/1426/13 Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Politechnice Wrocławskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 14:55 XLII/1425/13 Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi Wojskowemu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 14:54 XLII/1424/13 Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Strzelińskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 14:49 XLII/1423/13 Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Kłodzkiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 14:48 XLII/1422/13 Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 14:47 XLII/1421/13 Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi PTTK w Ząbkowicach Śląskich Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 14:45 XLII/1420/13 Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w Wałbrzychu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 14:44 XLII/1419/13 Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 14:42 XLII/1418/13 Uchwała w sprawie przyznania Oddziałowi Wrocławskiemu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 14:41 XLII/1417/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/834/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2013
12.11.2013 14:39 XLII/1416/13 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2013
12.11.2013 14:38 XLII/1415/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/833/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
12.11.2013 14:20 XLII/1414/13 Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Dolnośląskiego za lata 2013 i 2014
12.11.2013 14:19 XLII/1413/13 Uchwała w sprawie uzgodnienia z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego przebiegu części granicy obwodu łowieckiego okręgu kaliskiego, którego grunty w mniejszej części leżą także w województwie dolnośląskim
12.11.2013 14:18 XLII/1412/13 Uchwała w sprawie wskazania dodatkowych miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 i B
12.11.2013 14:16 XLII/1411/13 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację prac utrzymaniowych
12.11.2013 14:14 XLII/1410/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/999/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Żórawina

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna